Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Djurskyddskontrollerna ökade i länet

Länsstyrelsen Östergötland ökade antalet djurskyddskontroller under 2018. Nu stärks länsstyrelsernas representation i Rådet för djurskyddskontroll, för att få tydligare styrning och stöd.

Jordbruksverket och länsstyrelserna har tillsammans tagit fram mål för djurskyddskontrollen. Enligt målen bör arbetet genomföras på likartat sätt i hela landet. Nu skapas ännu bättre förutsättningar för det genom att Jordbruksverket tillsätter ytterligare två ledningsrepresentanter från länsstyrelserna i det gemensamma rådet för djurskyddskontroll, där Jordbruksverket, Livsmedelsverket och länsstyrelserna ingår.

Jordbruksverkets sammanställning av djurskyddskontrollerna 2018 visar att länsstyrelserna gjorde 10 386 kontroller vilket kan jämföras med 10 828 under 2017. I Östergötland har det totala antalet kontroller däremot ökat från 371 kontroller under 2017 till 393 kontroller under 2018. Antalet normalkontroller har ökat från 174 kontroller under 2017 till 219 kontroller under 2018.

– Övertagandet av polisens uppgifter med att verkställa omhändertaganden av djur var en omfattande förändring men som har fungerat mycket bra tack vare att vi kunde anställa de två personer som hade jobbat med arbetsuppgifterna tidigare hos polisen, säger Eva-Lotta Mickelson, djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

En utmaning är att nå det nationella målet att utföra normalkontroller hos tio procent av länets lantbruk med djurhållning, detta på grund av ett högt antal anmälningar om bristande djurskydd.

– Vi får in omkring 550–600 anmälningar om bristande djurskydd varje år, varav de flesta gäller sällskapsdjur. Dessa anmälningar tar väldigt mycket tid att hantera men vi har ändå lyckats att öka antalet planerade normalkontroller, säger Eva-Lotta Mickelson.

Jordbruksverket har genomfört revisioner av länsstyrelserna och en generell slutsats är att det finns en hög kompetens, ett stort engagemang och en delaktighet i arbetet med djurskyddskontrollen. De länsstyrelser som har en tydlig ledning och styrning och kommunicerar ut verksamhetens mål till medarbetarna tenderar generellt att ha en högre måluppfyllelse.

– Andra viktiga framgångsfaktorer är att ha en tydligt strukturerad prioritering och att använda varandras goda exempel för att likrikta kontrollverksamheten. Det arbete som pågår kommer att intensifieras, bland annat inom Rådet för djurskyddskontroll, säger Katarina Andersson, avdelningschef på Jordbruksverket

Djurskyddskontrollen 2018 - en redovisning av länsstyrelsernas arbete Länk till annan webbplats.

Kontakt