Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Östergötland först ut med strategi för betaltjänster

Möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar och sätta in dagskassor förändras i takt med att samhället digitaliseras. Nu har Östergötland som första län i landet tagit fram en strategi för arbetet med grundläggande betaltjänster.

Användningen av kontanter fortsätter att minska till förmån för digitala betaltjänster. Infrastrukturen för kontanter är därför sårbar, vilket kan innebära negativa konsekvenser för personer som står utanför den digitala omställningen.

För att säkerställa att alla invånare, företag och föreningar i länet har möjlighet att hantera kontanter och betala räkningar har Länsstyrelsen Östergötland tagit fram en strategi för arbetet med grundläggande betaltjänster. Strategin gäller för åren 2019–2021 och innehåller mål och aktiviteter kopplade till digital, fysisk, geografisk och kunskapsmässig tillgänglighet.

– Strategins mål är att länets medborgare ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster, till exempel att kunna ta ut kontanter, betala räkningar eller för företag och föreningar att kunna deponera sin dagskassa. Strategin kommer att stärka upp och vara en grund för arbetet med grundläggande betaltjänster i länet under kommande år, säger Christoffer Ahlgren, processledare grundläggande betaltjänster, Länsstyrelsen Östergötland.

Strategin har tagits fram i samråd med länets kommuner, Region Östergötland och den ideella organisationen Hela Sverige ska leva. Kommunerna har en bred roll som exempelvis innefattar socialkontor samt företags- och näringslivsstöd. Region Östergötland har ansvar för det regionala serviceprogram som syftar till att säkerställa förutsättningar för att bo och verka i landsbygden.

Se samtliga mål och aktiviteter i Östergötlands betaltjänststrategi Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att bevaka att det finns tillgång till grundläggande betaltjänster som motsvarar samhällets behov i länen. Detta uppdrag har funnits sedan 2009 efter att lagen (2001:1276) om grundläggande kassaservice upphävdes och samtidigt med detta avvecklades kassaservicekontoren och lantbrevbärarna slutade hantera kontanter. I stället lyftes det nya målet fram att ”alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser”.

Till grundläggande betaltjänster räknas följande:

  • Möjligheten att ta ut kontanter
  • Möjligheten att betala räkningar och ta betalt (betalningsförmedling)
  • Möjlighet att sätta in (deponera) dagskassor på bankkonto

Kontakt