Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur planerar vi våra städer för mer fysisk aktivitet?

Person med fiskespö

Att ha närhet till naturen bidrar till hälsosammare vanor.

Invånarnas möjlighet till fysisk aktivitet och ett aktivt friluftsliv påverkas av hur städerna är byggda och planerade. Det är dock stor skillnad mellan olika grupper i samhället hur mycket vi är ute i naturen och ämnet är också viktigt för en ökad integration. Den 12 april arrangerade Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland en konferens kring detta.

Yusra Moshat, miljöinspektör, ekonom och debattör, föreläste under konferensen om naturen som en väg till integration och god hälsa. Hon har själv erfarenhet av att invandra till Sverige och har brottats med kulturkrockar som kärlek till respektive rädsla för skogen. Hon har också lärt sig cykla som vuxen, och upplevt vilken frihet och välbefinnande det kan innebära.

-Alla ska vara med och forma sin framtid, säger Yusra Moshat. Många som kommer till vårt vackra land har drömmar med sig som det är viktigt att vi fångar upp.

Vid samhällsplanering och planering av friluftsaktiviteter är det viktigt med delaktighet från olika grupper i samhället. Städernas grönområden behöver kartläggas och värderas så att inte viktiga rekreationsområden byggs bort på grund av bostadsbristen.

Kontakt