Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Internationellt miljöprojekt avslutas på Arbetets museum

I projektet ingår pilotområden i Sverige, Finland och Lettland. Det svenska pilotområdet finns i Motala kommun, längs Motalavikens södra strand.

Förorenade områden är ett hot mot miljön i alla länder runt Östersjön. På onsdag samlas aktörer från tre olika länder i Norrköping för att summera ett EU-projekt som pågått sedan 2015.

Länsstyrelsen Östergötland har varit ansvariga för det internationella projektet INSURE (Innovative Sustainable Remediation). Projektet har en total budget om 2,4 miljoner euro och syftar till att minska spridningen av giftiga ämnen från förorenade områden till Östersjön.

Projektet pågår mellan 2015-2019 och aktiviteterna avslutas i maj, för att därefter summeras upp till slutrapportering i augusti. Nu träffas runt 70 inbjudna och projektaktörer från Finland, Lettland och Sverige för att summera projektet.

Elin Iseskog, funktionschef tillsyn och förorenade områden vid Länsstyrelsen Östergötland, berättar mer:

Har ni fått fram något särskilt viktigt av intresse efter dessa fyra åren?
- Vi har tillsammans arbetat med att utveckla nya arbetsmetoder för sanering av förorenade områden. Sex pilotområden har undersökts inom projektet för att komma fram till vilka hållbara saneringsmetoder som lämpliga. Vi har också utvecklat olika administrativa metoder där vi bland annat lyfter frågan om företagens egenkontroll av föroreningar. Vi har också utvecklat sätt för att visualisera hur föroreningssituationen ser ut.

Kommer projektet att fortsätta?
-
Vi håller på att fundera på vilka frågor vi skulle kunna fortsätta att samarbeta kring, men det beror på vilka möjligheter det kommer finnas för att söka pengar inom EU. I och med projektet har vi lärt känna olika organisationer runt Östersjön så vi har ett bra nätverk för fortsatt samarbete.

Pressinformation

Plats: Arbetets museum, Norrköping

Tid: Onsdag 10 april klockan 10-11

EU-projektet INSURE

Förorenade områden är ett hot mot miljön i alla länder runt Östersjön. Områdena är ofta gamla industritomter eller militärområden som i många fall uppmärksammas då de kan vara attraktiva för exploatering, exempelvis som framtida bostadsområden. Att sanera marken kan vara kostsamt. Det pågår därför forskning kring alternativa åtgärdsmetoder, exempelvis biologisk nedbrytning.

I projektet ingår pilotområden i Sverige, Finland och Lettland. Det svenska pilotområdet finns i Motala kommun, längs Motalavikens södra strand. Pilotområdena har använts för test av de alternativa saneringsmetoderna. Projektet handlar även om att utveckla och förbättra strategiska metoder för hantering av förorenade områden genom till exempel tillsyn samt att förbättra tekniska verktyg för visualisering av områdena genom geografiska informationssystem (GIS), databaser och datamodeller.

Projektets partners utöver Länsstyrelsen Östergötland:

  • Motala kommun (Sverige)
  • Helsingfors universitet (Finland)
  • The Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre (Lettland)
  • Vidzeme Planning Region (Lettland)
  • Valmiera City Council (Lettland)

Populus Group Oy (Finland), deltog 2015-2018

Kontakt