Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingar i ministermöte om höghastighetsjärnvägen

Carl Fredrik Graf, Östergötland, Lena Erixon, Trafikverket, Anneli Hultén, Skåne, och Liselott Hagberg, Sörmland.

För att skapa bättre planeringsförutsättningar vill länsstyrelserna ha uppdraget och resurserna att arbeta med höghastighetsjärnvägen i den del som följer efter Ostlänken. Med anledning av detta mötte på torsdagen landshövding Carl Fredrik Graf och tre andra myndighetschefer infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Den nya generationens järnväg, med stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö, är det största infrastrukturprojektet i Sverige på över 150 år. Projektet berör genom flera olika projekt majoriteten av södra Sverige och kräver samverkan mellan Trafikverket och sju länsstyrelser.

Det saknas dock uppdrag, resurser och finansiering för att länsstyrelserna ska kunna hantera frågor som rör höghastighetsjärnvägen på ett effektivt sätt.

– Länsstyrelsen är en viktig aktör för genomförandet utifrån vårt ansvar och breda kompetens. Men det finns uppenbara risker för förseningar och kostnadsökningar om inte särskilda resurser tillförs länsstyrelserna, vilket också Trafikverket har identifierat i utredningsarbetet. Det gäller inte bara för projekt Ostlänken, som ligger närmast byggstart, utan även ett förberedande arbete för hela systemet och för övriga sträckor, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

På torsdagen träffade Carl Fredrik Graf tillsammans med landshövdingarna Liselott Hagberg, Sörmland, och Anneli Hultén, Skåne, samt Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon infrastrukturminister Tomas Eneroth för att diskutera frågan.

– Det var värdefullt att diskutera den rådande problematiken. Förhoppningsvis kan vi hitta en lösning som även kan vara till gagn för planering av andra stora nationella infrastrukturprojekt, säger Carl Fredrik Graf.

Bakgrund

Trafikverket har i uppdrag att utreda, planera och genomföra byggandet av ett järnvägssystem för höghastighetståg, vilket är det största infrastrukturprojektet i Sverige på över 150 år. Projektet berör majoriteten av södra Sverige och är uppdelat i flera delar med projekt Ostlänken (Järna–Linköping), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund, samt utredningsdelarna Linköping–Jönköping, Jönköping–Borås samt Jönköping–Hässleholm som tillsammans skapar sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö.

Kontakt