Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samarbeten i Kenya i fokus under delegationsresa

Utbildning av läkare, förbättrad neonatalvård och projekt för avfallshantering. Det finns flera framgångsrika samarbeten mellan Östergötland och Uasin Gishu i västra Kenya. Tillsammans med en delegation från länet reser nu landshövdingen till regionen för att diskutera hur samarbetet kan utvecklas ytterligare.

Landshövding Carl Fredrik Graf reser till Kenya den 7–10 april tillsammans med en delegation från Linköpings universitet, Norrköpings kommun och Region Östergötland.

Under resan uppmärksammas 30-årsjubileet av relationerna mellan Linköpings universitet och MOI university. Det som inleddes med läkarutbildning har genom åren växt till ett unikt partnerskap mellan två lärosäten i Sverige och Kenya, där båda parter har dragit stor nytta av kunskapsutbytet. Nu planerar man att starta samarbeten inom nya områden, däribland biomedicin.

– Kontinuitet och att bygga förtroendefulla relationer är centralt för att den här typen av samarbetsprojekt ska lyckas och hålla på lång sikt. Med resan vill vi bekräfta och stärka befintliga samarbeten, men också så frön till nya utbyten inom såväl medicinsk utbildning som inom miljöområdet, säger landshövding Carl Fredrik Graf.

Resans andra del fokuserar på projektet mellan Norrköpings kommun och Uasin Gishu, där målet är att förbättra sop- och avfallshanteringen i staden Eldoret genom bland annat mediekampanjer, städdagar, workshops och utbildningar. Ambitionen är att bygga ett fungerande system som också kan tjäna som modell för andra regioner i Kenya.

– Den här typen av internationella utbyten är en viktig pusselbit i vårt arbete med FN:s globala mål. Vi ser det också som värdefullt att vi från regionalt håll kan bidra med en liten del i Sveriges strategi för att stödja en övergång från bistånd till bredare ekonomiska relationer mellan våra länder, säger Carl Fredrik Graf.

Landshövdingens program i Eldoret sträcker sig över tre dagar och kommer bland annat innehålla symposium på MOI university, möten med guvernören i Uasin Gishu, studiebesök på en lokal skola samt på deponin där sophanteringen nu förbättras genom nya metoder.

Kontakt