Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Enkät till lantbrukare om torkan 2018

Sommarens torka drabbade många lantbrukare hårt. Även skogsägare fick problem med mer barkborreangrepp eller brand på grund av torkan.

Länsstyrelsen arbetar med att kartlägga var i länet det är mest angeläget att göra åtgärder för att fördröja vattnets väg genom landskapet. Det är ett sätt att minska riskerna för torka kommande år. Det kan också dämpa höga flöden vid skyfall. Faktorer som till exempel var grundvattnet är lågt, hur långsiktiga nederbördsprognoser ser ut och var det historiskt har funnits mer vatten i landskapet ingår i analysen. Även inom Vattenrådens arbete ingår åtgärder som kan dämpa framtida problem med torka och översvämningar, såväl som med övergödning och annan påverkan på vattenkvalitet.

För att bättre kunna precisera behovet av vattenfördröjande åtgärder samlas nu uppgifter in från er företagare inom lantbruk och skogsbruk om hur situationen 2018 har drabbat just er.

Har ni fått minskad skörd?
Har ni fått minskad skörd?Ungefär hur mycket minskade skörden jämfört med normalår?
Ungefär hur mycket minskade skörden jämfört med normalår?
Vilka grödor drabbades?
Vilka grödor drabbades?

Har er skog drabbats?
Har er skog drabbats?Har era djurbesättningar påverkats negativt?
Har era djurbesättningar påverkats negativt?Hur mycket skulle ni uppskatta att årets intäkter minskat jämfört med normalår på grund av torkan?
Hur mycket skulle ni uppskatta att årets intäkter minskat jämfört med normalår på grund av torkan?
I vilken kommun ligger ert företag?
I vilken kommun ligger ert företag?


Vill du i framtiden ha rådgivning om vattenfördröjande åtgärder?
Vill du i framtiden ha rådgivning om vattenfördröjande åtgärder?
Kontakt