Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Här är Östergötlands första naturreservat under ytan

Äng av rödalger

År 1890 förliste ett fartyg i ett förrädiskt grunt undervattensrev utanför Harstena. Nästan 130 år senare har området blivit Östergötlands första naturreservat under vatten.

Under 2018 bildades totalt 13 nya naturreservat i Östergötland. Ett av dem är Vikasgrunden, ett vidsträckt undervattenslandskap drygt åtta kilometer öster om Harstena. Det är en tillflyktsort för fisk och musselätande fågel. Med sina täta blåmusselrev och rödalgsängar utgör det ett viktigt område för Östersjöns marina liv.

– Vikasgrunden är Östergötlands första marina utsjöreservat och utgör ett viktigt steg i arbetet att bevara Östersjöns biologiska mångfald. Fler områden behöver skyddas så att ett nätverk av värdefulla områden säkras för spridningsvägar och långsiktig överlevnad för många arter, säger Mikael Norén, naturvårdsdirektör vid Länsstyrelsen Östergötland.

Förr var Vikasgrunden ett fruktat undervattensrev, förrädiskt grunt mitt ute i Östersjön. Ett vrak i reservatets västra del, som förliste en ovädersnatt år 1890, vittnar om detta.

Den grundaste delen ligger på blott två meters djup, men under ytan finns det dramatiskt branta stup, blockrika sluttningar och ytnära klippor. En långsmal sprickdal med djup på 80 meter skär genom reservatets västra del.

Ett annat till ytan stort naturreservat som bildades under 2018 är Brevens tallskogar som sträcker sig från Finspång över länsgränsen till Örebro. Naturreservatet består av två delar, en del i Örebro och en del i Östergötland som förvaltas av respektive länsstyrelse.

– Det är ett av länets största skogsreservat som på lång sikt kommer få ett stort värde för både naturvård och friluftsliv, säger Mikael Norén.

Mer information

Högupplöst pressbild från Vikasgrunden

Vikasgrunden naturreservat

Nya skyddade områden (naturreservat) 2018

Namn

Beslutsdatum

Kommun

Areal hektar

Areal land, hektar

Brevens tallskogar

2018-11-19

Finspång

661,1

620,1

Fisklösemossen

2018-12-06

Finspång

38,4

38,4

Lillören

2018-05-09

Kinda

56,6

55,9

Högstugan

2018-05-09

Linköping

36,9

36,5

Marstad

2018-12-06

Mjölby

2,1

2,1

Ösbyskogen

2018-09-14

Norrköping

19

18,9

Södra Finnöskogen

2018-12-06

Söderköping

47,1

45,3

Sankt Anna

2018-12-18

Söderköping

7274

92,7

Vargmossen

2018-09-14

Valdemarsvik

43,4

43

Vikasgrunden

2018-12-06

Valdemarsvik

2201,2

0

Mörkedal

2018-05-09

Åtvidaberg

70,7

70,7

Härvelsbo

2018-05-09

Åtvidaberg

19,8

19,8

Svalberget

2018-09-14

Åtvidaberg

20,5

20,5

Kontakt