Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Prioriteringar inom naturvård i länet

Budgeten som röstades igenom av riksdagen i december innebär mindre pengar till naturvårdsarbete. I Östergötland kommer det bland annat att påverka skötseln av skyddade områden och ersättning till markägare för områdesskydd.

I fredags kom beskedet från Naturvårdsverket hur anslagen ska fördelas till länen under 2019. Länsstyrelsen Östergötland får hälften så mycket pengar för skötsel av naturreservat och andra skyddade områden. Det är en minskning med elva miljoner kronor jämfört med förra året, då anslaget var högre än vanligt.

– Nu behöver vi prioritera bort viss skötsel för naturvård och besöksanordningar i naturreservaten. Som vanligt så här års har vi upprättat en lista på åtgärder att genomföra i under året. Vi får prioritera bland de drygt 400 punkterna på listan, säger Ulrica Swärd, funktionschef för naturskötsel på Länsstyrelsen Östergötland.

Förra året betalade Länsstyrelsen Östergötland ut 90 miljoner kronor i ersättning till markägare för skydd av nya naturreservat. I år är motsvarande budgetram 15 miljoner kronor.

– I Östergötland står ett 20-tal markägare i kö för att bilda naturreservat. Vi har flera skogsområden där vi kommit överens om ersättning, men där markägarna kommer att få stå på väntelista för att få ersättningen, säger Mikael Norén, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

Den så kallade våtmarkssatsningen, som startade förra året, kommer att läggas ner. Detsamma gäller för arbetsmarknadsåtgärden naturnära jobb. Även naturum Tåkerns verksamhet påverkas till viss del i form av minskade öppettider och personalstyrka samt nysatsningar som skjuts upp.

Budgeten innebär också att Länsstyrelsen inte kommer kunna betala ut några pengar till kommunerna för nya LONA-projekt (lokala naturvårdssatsningar). De pågående projekt som sedan tidigare har beviljats kommer däremot att kunna fortsätta som planerat.

Kontakt