Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelser lanserar
kampanj mot sexköp

7,5 procent av Sveriges manliga befolkning har någon gång köpt sex. För att motverka prostitution lanserar nu länsstyrelserna i Östergötlands, Jönköpings och Södermanlands län en gemensam informationskampanj i samarbete med Polisregion Öst och Novahuset ­– föreningen mot sexuellt våld.

Det är övervägande kvinnor som utnyttjas i sexhandeln i dag, men även många män. Det är främst män som köper sexuella tjänster. Enligt en kartläggning gjord av Länsstyrelsen i Stockholm har 7,5 procent av landets manliga befolkning någon gång köpt sex. Undersökningar visar även att många av sexköparna lever i parrelationer, har barn, vanliga jobb och umgängeskretsar.

– I vår kampanj vill vi visa att oavsett vem sexköparen är, så bidrar hen till att skapa en sexhandel med fysiskt och psykiskt våld, drogmissbruk och utanförskap och att sexköp är ett brott. Kampanjen belyser också det faktum att det alltid är den som utnyttjas i sexhandeln som betalar det högsta priset, säger Maha Eichoue, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Östergötland.

Kampanjen kommer främst att spridas på sociala medier. Målgruppen är allmänheten, med ett särskilt fokus på sexköpare eller potentiella köpare av sexuella tjänster. En annan viktig målgrupp är yrkesverksamma, ideella organisationer och politiskt engagerade som kan bidra till att sprida kampanjen.

– Människohandel är den tredje mest lukrativa brottstypen efter narkotikahandel och illegal vapenhandel. En stor del av summan som kommer in från att sälja sexuella tjänster går direkt tillbaka till den organiserade brottsligheten som i förlängningen möjliggör mer omfattande människohandel med kvinnor, barn, vapen- och narkotikasmuggling. Det är därför viktigt att se på människohandel från ett större perspektiv än utifrån varje enskilt sexköp, säger Terése Stark, utredare grova brott på Polisen.

Inom kampanjen kommer också hotellkedjor att erbjudas att använda tryckt material för att budskapet ska synas på platser där sexhandel sker.

Mer information

Informationsblad om kampanjenlänk till annan webbplats

Affisch från kampanjenlänk till annan webbplats

Kontakt