Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

9,5 miljoner till vattenprojekt i Östergötland

22 våtmarksprojekt i Östergötland får dela på 9,5 miljoner kronor. Pengarna betalas ut i form av statsbidrag som Länsstyrelsen Östergötland fördelar till kommunerna.

Vid två tillfällen under 2018 kunde kommunerna söka pengar för våtmarksprojekt inom den statliga våtmarkssatsningen, som en del i den lokala naturvårdssatsningen (LONA). I Östergötland resulterade vårens ansökningstillfälle i 14 beviljade projekt och höstens 8 projekt.

Totalt har 9,5 miljoner kronor fördelats på olika typer av åtgärder i länet. I vissa fall handlar det om utredningar och planering. I andra fall är det fysiskt anläggande och genomförande.

Syftet med satsningen är att fler våtmarker ska anläggas och restaureras i landskapet och öka dess vattenhållande förmåga. Det är ett sätt att möta klimatrelaterade problem som torka, översvämningar och grundvattenbrist. Det gynnar även den biologiska mångfalden, höjer vattenkvaliteten och minskar näringsbelastningen på sjöar och vattendrag.

– Över hundra år av utdikningar, sjösänkningar och andra sätt att bli av med vatten har gjort vårt samhälle sårbart mot de klimatförändringar som tornar upp sig. Sommarens torka har med tydlighet visat att vi behöver åtgärder för att hålla kvar vattnet i landskapet vilket gynnar både samhället och de växt- och djurarter som har problem på grund av bristen på vattenmiljöer, säger Mikael Norén, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

Motala är en kommun som flitigt sökt medel för våtmarksprojekt under 2018.

– Vi har börjat med förprojekteringen av flera projekt. I ett projekt ska vi skapa våtmarker i en skolskog i Borensbergs tätort, betesmark och längs Östgötaleden. Våtmarkerna ökar hushållning av vatten, gynnar biologisk mångfald, rekreation och ska fungera för utomhuspedagogik för skolan och förskolan. Vi minskar samtidigt risken för översvämning och minskar utsläppen av näringsämnen och tungmetaller till Boren och Motala ström, säger Fia Sundin, kommunekolog i Motala.

Våtmarkssatsningen startade våren 2018. Efter den senaste statliga budgeten kommer satsningen att avslutas.

Kommun

Beviljat våtmarksprojekt under 2018

Beviljat bidrag

Boxholm

Utredning av befintlig dagvattendamm

81 000 kr


FinspångFörstudie för att återskapa sjön Kråken


60 000 kr


KindaDamm i Drättinge vid Nimmern


76 000 kr


KindaFosforfällor i södra delen av Sjön Nimmern


315 000 kr


LinköpingUllabergs och Mossens våtmarker


950 000 kr

Linköping

Ökade natur- och rekreationsvärden i tre värdefulla meanderbågar längs Stångån Kinda kanal

360 000 kr


MotalaRestaurering av våtmark i Fålehagen


267 000 kr


MotalaRestaurering av våtmark söder om Dunteberget


213 000 kr


MotalaVåtmark vid Prästgårdsbäcken


405 000 kr


MotalaVåtmarker för dagvatten i Borensberg


416 000 kr

Motala

Nyskapande och restaurering av våtmarker och småvatten i Staffanstorps naturreservat

335 000 kr


Motala


Restaurering av våtmark vid Tuddarp

302 000 kr


NorrköpingBråviken - Den Miljövänliga Golfklubben


457 000 kr


NorrköpingFiskens väg till Fiskeby


595 000 kr


NorrköpingKvarntorp - Återställning av Torshagsån (åtgärd nr 1)


990 000 kr

Norrköping

Leonardsberg naturvårdsåtgärder 2018–2019 (åtgärder nr 2–5)

684 000 kr


Norrköping


Maderna i Pjältåsystemet

360 000 kr


NorrköpingMönnerumssjön del 2


630 000 kr


NorrköpingVåtmarksplan Vikbolandet


275 000 kr

Söderköping

Inventering av våtmarker och framtagande av åtgärdsprogram

720 000 kr


ValdemarsvikRestaurering av våtmarken Hammarn steg 1


567 000 kr


ÖdeshögVåtmarksutredning i Ödeshögs kommun


436 000 kr

SUMMA


9 494 000 kr

Mer information

Våtmarkssatsningenlänk till annan webbplats

Våtmarkernas tillstånd i Sverigelänk till annan webbplats

Bidrag till Lokala naturvårdsinsatser – LONAlänk till annan webbplats

Lördagen den 2 februari är det internationella våtmarksdagen.
länk till annan webbplats

Kontakt