Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pressinbjudan: Östergötland kraftsamlar för skogen

Skogen i Östergötland skapar goda möjligheter att möta framtiden. Nu lanserar fem aktörer en satsning för att visa vilken betydelse skogen har för näringsliv, innovationer, friluftsliv och annan samhällsnytta.

Torsdagen den 17 januari lanseras podcastserien Skogen i Östergötland. I sex avsnitt riktas ljuset på länets viktiga naturresurs, från dess biologiska mångfald till dess roll i den framtida bioekonomin. I samtalen medverkar personer som verkar inom skogsbruk, myndigheter, universitet, pappersbruk, sågverk med flera.

Satsningen har initierats av Länsstyrelsen Östergötland, Skogsstyrelsen, Region Östergötland och Linköpings universitet. Även innovationsarenan Vreta Kluster har medverkat i arbetet som dessutom innehåller två kortfilmer och en rapport.

Bakgrunden är den strategi för skogsnäringen i Östergötland som presenterades vid ett seminarium i augusti. Ett önskemål från deltagarna var att göra en satsning för att öka kunskapen hos en bredare målgrupp om skogens betydelse för näringsliv, innovationer, ekosystemtjänster, friluftsliv, rekreation och ett fossiloberoende samhälle. Dessa poddar och filmer är startskottet till en fördjupad diskussion om skogens värden och uppgifter.

Media välkomnas att bevaka hela eller delar av torsdagens seminarium.

Datum och tid: 17 januari kl 12.45–14.00.

Plats: Vreta Kluster, Klustervägen 11, Vreta Kloster.

Program

12.45–13.00 Presentation av satsningen:
- Anna Hamilton, Skogsstyrelsen
- Mikael Norén, Länsstyrelsen Östergötland
- Peter Karlsson, Region Östergötland

13.00-13.30 Panelsamtal med tre av deltagarna i de olika poddarna

13.30-14.00 Diskussion kring nästa steg

Kontakt