Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort engagemang för miljön i Östergötland

2014 lanserade Länsstyrelsen Östergötland i samverkan med ett 20-tal aktörer i länet ett program med 50 åtgärder för miljömålen. Med två år kvar av programperioden är 73 procent av samtliga åtaganden genomförda.

Åtgärdsprogrammet togs fram efter en utvärdering av Naturvårdsverket som visade att 14 av 16 miljökvalitetsmål inte skulle uppnås på nationell nivå till år 2020. Detta gällde även för Östergötland. När vi nu skriver 2019 är 73 procent av samtliga åtaganden i åtgärdsprogrammet genomförda och 14 procent påbörjade. Därmed finns det goda utsikter om att genomföra nästintill alla åtaganden innan programperiodens slut år 2020.

– Det pågår massor inspirerande arbete ute i länet, men för att skruva upp takten med det regionala miljömålsarbetet ytterligare behöver vi under de närmsta åren ta vara på det engagemang och driv som har växt fram i samhället kring miljöfrågor, säger Sara Spjuth, miljömålssamordnare vid Länsstyrelsen Östergötland.

Åtgärdsprogrammet består av fyra teman; Kust och vatten, Växter och djur, Skog och odling samt Människan i miljön. Det sistnämnda området har haft mest framgång med 81 procent genomförda åtaganden. Det handlar exempelvis om åtgärder som att ställa miljökrav i upphandlingar, öka möjligheterna för fastighetsnära källsortering, informationskampanjer och energieffektivisering av byggnader.

Med två år kvar av åtgärdsprogrammet är Östergötlands främsta utmaningar dels att stoppa övergödningen i sjöar, vattendrag och hav och dels att bevara och utveckla naturområden för att skydda hotade arter och naturtyper.

– Det finns många möjligheter till samarbeten mellan länets olika verksamheter som kan göra att vi når ännu bättre resultat. Vi behöver betrakta miljömålsarbetet som en förändringsprocess där nya synsätt och rutiner behöver förankras snarare än ett projekt med slutdatum, säger Sara Spjuth.

Läs hela uppföljningen av åtgärdsprogrammet Länk till annan webbplats.

50 åtgärder för Miljömålen i Östergötland Länk till annan webbplats.

Deltagande aktörer (antal åtaganden i parentes)

Baroniet Adelswärd AB (3), Boxholms Skogar AB (4), Fastighetsägarna MittNord (1), Holmen Skog AB (1), Kinda kommun (2), Linköpings kommun (8), Linköpings universitet (6), Länsstyrelsen Östergötland (44), Miljösamverkan Östergötland (6), Mjölby kommun (26), Motala kommun (21), Naturskyddsföreningen (2), Norrköping Vatten och Avfall AB (2), Region Östergötland (1), Skogsstyrelsen (6), Söderköpings kommun (1), Södra skogsägarna (5), Tekniska verken (1), Valdemarsviks kommun (6), Åtvidabergs vatten och renhållning (1), Ödeshögs kommun (1), Östergötlands museum (1).

Kontakt