Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Över en halv miljard till Östergötlands lantbrukare

Den 7 december betalas cirka 550 miljoner kronor ut i gårdsstöd till lantbrukare i Östergötland. Det är viktiga pengar i sviterna efter sommarens värme och torka.

Under hösten har även delutbetalningar av miljöersättningar gjorts och totalt kommer mer än 700 miljoner att betalas ut till länets lantbrukare före årsskiftet.

– Det känns bra att vi kan betala ut årets gårdsstöd enligt plan till de flesta av lantbrukarna. I år har många lantbrukare det extra tufft efter sommarens värme och torka som både givit minskade intäkter och ökade utgifter, säger Jonas Källming, lantbruksdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

Större delen av det belopp som betalas ut den 7 december utgörs av gårdsstödet. Det infördes 2005 och finansieras av EU. Lantbrukare kan få stödet för både åker- och betesmark i enlighet med EU:s jordbrukspolitik. Utbetalningarna fördelas på länets 3 260 lantbrukare och i snitt får varje lantbrukare ungefär 215 000 kronor.

– Eftersom arbetet med utbetalningarna av årets jordbrukarstöd fungerat bra kan vi nu lägga mer fokus på att komma ikapp med utbetalningar av stöd från åren 2015-2017 som tidigare inte gått att betala ut, säger Jonas Källming.

Produktionen av livsmedel är en bransch som påverkas direkt av väder och klimatförändringar. Hur sommarens torka kommer att påverka lantbruks- och livsmedelsnäringen långsiktigt är oklart. Arbete pågår på Länsstyrelsen och på Vreta Kluster, länets centrum för de gröna näringarna, för att skapa möten och stödja livsmedelsproduktionen i länet.

Mer information

Jordbruksverkets information om jordbrukarstödlänk till annan webbplats

Östergötlands livsmedelsstrategilänk till annan webbplats

Kontakt