Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Narkotikamissbruk finns över hela Östergötland

Narkotika finns i samtliga kommuner i Östergötland. Det visar provresultaten från årets mätningar av narkotikaspår i avloppsvattnet samt en narkotikakartläggning som genomförts i länet.

Under 2014 testades metoden att mäta narkotikaspår i avloppsvatten i en av länets kommuner. Under 2016 gjordes mätningar i 12 av 13 kommuner och under de senaste två åren har samtliga kommuner deltagit.

Årets resultat visar att det finns narkotikamissbruk i samtliga kommuner i Östergötland och att siffrorna ökat i jämförelse med förra året i de flesta av kommunerna. Det finns dock undantag. I Linköping visar exempelvis mätningarna minskat användande av både cannabis, amfetamin och kokain.

Liksom föregående år är cannabis den vanligast förekommande narkotikan som spårats, men även amfetamin återfinns i varierande omfattning i samtliga kommuner. Kokain finns över hela länet, men i mindre omfattning.

– Det finns grupper i samhället som använder narkotika och som är okända för myndigheterna. Det är av yttersta vikt att kommuner, polisen, Region Östergötland och Länsstyrelsen fortsatt arbetar tillsammans för att minska nyrekryteringen av fler användare, säger Lotta Hjalmarsson Österholm, länssamordnare för det ANDT-förebyggande arbetet på Länsstyrelsen Östergötland.

Under perioden 1 mars till 31 maj har även en enkät genomförts för att kartlägga narkotikamissbruket i Östergötland. I det arbetet samverkar Region Östergötland, polisen, Länsstyrelsen Östergötland och länets kommuner.

Verksamheter som på olika sätt kommer i kontakt med personer som använder narkotika har samlat in och rapporterat avidentifierade data. Totalt gjordes 1 054 registreringar i årets kartläggning. Resultaten i kartläggningen visar även här att alla kommuner i länet har någon som missbrukat narkotika. Den mest förekommande åldersgruppen var 25–39 år. De yngsta som registrerades var 12 år och den äldsta var 70 år. Omkring 80 procent av de registrerade var män.

I resultatet från kartläggningen påträffades en mängd olika preparat. Rapporteringen av substanser visar att de mest förekommande i undersökningen är cannabis, amfetamin och bensodiazepiner. Årets kartläggning visar även att antalet tramadolanvändare har ökat, jämfört med 2017.

Mer information

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Mer information om det ANDT-förebyggande arbetet Länk till annan webbplats.

Läs hela rapporten om narkotikaspår i avloppsvatten här

2018 års narkotikakartläggning

Kontakt