Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Östergötlands nya energi- och klimatstrategi

Delta i arbetet med att ta fram en ny energi- och klimatstrategi för länet.

Länsstyrelsen Östergötland arbetar tillsammans med Region Östergötland med att ta fram en ny regional energi- och klimatstrategi med 2030 som målår. Strategin som är ett uppdrag från regeringen ska antas senast den 15 oktober år 2019. Företag, intresseföreningar med flera har nu möjlighet att påverka och tycka till om strategin och det framtida energi- och klimatarbetet i länet.

Nu finns möjlighet att delta i framtagandet av den nya energi- och klimatstrategin genom att svara på den enkät som ligger ute tills den 7 december. Enkäten behandlar förslag på mål för energi- och klimatarbetet i länet fram till år 2030 samt vilka områden som vi behöver lägga extra mycket fokus på för att nå målen. Denna enkät kommer också att följas upp av en workshop som är planerad att hållas under mars 2019.

För anmälan att delta i enkäten eller andra frågor gällande energi- och klimatstrategin, kontakta:

Joakim Svensson
Energi- och klimatstrateg
Joakim.a.svensson@lansstyrelsen.se

Sara Nilsson
Energi- och klimatstrateg
Sara.nilsson@lansstyrelsen.se

 

Kontakt