Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Östgöten har i snitt 2,5 kilometer till skyddad natur

Vid årsskiftet bodde 24 procent av invånarna i Sverige inom en kilometer från närmaste skyddade naturområde. Östgötarna hade vid samma tid i genomsnitt 2,5 kilometer från bostaden till skyddad natur. Det visar statistik från SCB.

– Att skydda natur som naturreservat eller nationalpark innebär att värdefull natur bevaras och görs tillgänglig för naturupplevelser. Med närhet till skyddad natur ökar möjligheterna till friluftsliv och gör även att människor har tillgång till den långsiktigt, vilket är särskilt viktigt i tätortsnära områden där exploateringstrycket är hårt, säger Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverket.

En jämförelse mellan länen visar på stora skillnader över befolkningens medelavstånd till skyddad natur. Invånarna i Örebro län har närmast med i genomsnitt 1,7 kilometer. Den kommun som har lägst medelavstånd till skyddad natur är Nacka i Stockholms län. Där är det genomsnittliga avståndet 600 meter. I Östergötland ligger snittet på 2,5 kilometer. I hela landet är avståndet i genomsnitt 2,8 kilometer.

– I alla landets kommuner finns i dag någon form av nationellt skyddad natur och allt fler kommuner använder dessutom möjligheten att bilda kommunala naturreservat. Vi hoppas och tror att ännu fler kommuner ska engagera sig i arbetet med kommunala naturreservat, säger Claes Svedlindh.

Av statistiken från SCB framgår vidare att 24 procent av svenskarna bodde inom en kilometer till skyddad natur 2017. Året innan var motsvarande siffra 23 procent. 

– Det är positivt att fler människor har nära till skyddad natur. Men många har fortfarande för långt till ett naturskyddat område för att besöka det i vardagen. Därför fortsätter arbetet att skydda värdefull natur, säger Claes Svedlindh. 

Lista över befolkningens medelavstånd till skyddad natur (kilometer)

Stockholms län

1,9

Uppsala län

2,8

Södermanlands län

2,2

Östergötlands län

2,5

Jönköpings län

3,1

Kronobergs län

3,5

Kalmar län

3,7

Gotlands län

1,8

Blekinge län

2,1

Skåne län

2,8

Hallands län

2,8

Västra Götalands län

2,6

Värmlands län

5,1

Örebro län

1,7

Västmanlands län

3,5

Dalarnas län

3,0

Gävleborgs län

4,1

Västernorrlands län

3,8

Jämtlands län

5,0

Västerbottens län

4,4

Norrbottens län

5,2

Mer information

I Sverige finns över 4 800 naturreservat och 30 nationalparker. SCB:s beräkning bygger på avståndet till nationalparker, naturreservat eller naturvårdsområden. Enligt en undersökning som Kantar SIFO genomförde våren 2018 instämmer 98 procent av befolkningen helt eller delvis i att det är viktigt att skydda natur. Drygt hälften instämmer helt eller delvis i att nationalparker och naturreservat är viktiga för deras utomhusaktiviteter.

Läs mer om Östergötlands natur- och kulturreservat

SCB:s statistik om skyddad naturlänk till annan webbplats

Naturvårdsverkets sida om skyddad naturlänk till annan webbplats

Kontakt