Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Internationell debatt om kulturmiljö arrangeras i Vadstena

Måndagen den 22 oktober arrangeras en paneldebatt i Vadstena med beslutsfattare från sex EU-länder. I fokus för debatten står kulturmiljöer och stadsplanering.

Länsstyrelsen Östergötland deltar sedan 2017 i EU-projektet Share Interreg Europe och bjuder nu in till en paneldebatt tillsammans med samarbetspartners i projektet. Panelen kommer att innehålla deltagare från Italien, Ungern, Kroatien, Spanien, Rumänien, Storbritannien och Sverige.

Temat är förvaltning av kulturmiljöer i förhållande till fysisk stadsplanering. Vad finns det till exempel för ekonomiska effekter och möjligheter med kulturarvet? Hur hanteras turisternas och invånarnas ibland motstridiga intressen? Vilken roll spelar kulturarvet i den sociala sammanhållningen?

Målet för EU-projektet är att hitta verktyg där kulturmiljön och stadsplaneringen kan stärka samhället inom områden som turism, tillgänglighet, näringsliv och kommunikationer. Redan nu har handlingsplan tagits fram där olika aktiviteter finns beskrivna och tidsatta. Bland dessa kan nämnas:

  • Ett kulturmiljöstråk som syftar att binda samma Vadstenas kulturmiljöer med varandra. Detta avser också att göra kulturmiljöerna mer tillgängliga för besökare, turister och boende samtidigt som planen framhäver stadens centrum och på så sätt lyfter näringslivet.
  • En arkitekttävling för att göra om ett av stadens torg i syfte att tillgängliggöra kulturmiljön.

Tid och plats för debatten

Datum och tid: Måndag 22 oktober klockan 16–18

Plats: Medborgarsalen, Storgatan 31, Vadstena

Allmänheten är välkommen i mån av plats. Värd för debatten är Vadstena kommun. Om du är intresserad av att delta, har frågor om debatten eller projektet är du välkommen att kontakta Magnus Reuterdahl, biträdande länsantikvarie och projektledare på Länsstyrelsen Östergötland (se kontaktuppgifter nedan).

Share Interreg Europe

  • Länsstyrelsen Östergötland medverkar i Share Interreg Europe, ett EU-projekt om hållbar stadsplanering i kulturmiljöer kopplad till näringsliv, turister, boende och kommuner. Fokusområde i Östergötland är Vadstena där befintliga styrdokument har lagt grunden för arbetet, till exempel översiktsplaner och den regionala utvecklingsplanen.
  • Svenska samarbetspartners i projektet är Vadstena kommun, Region Östergötland, Visit Östergötland, Sancta Birgitta Klostermuseum, Statens fastighetsverk, Landsarkivet och EU-projektet Green Pilgrimage.
  • Internationella samarbetspartners i projektet är: SviluppUmbria (Italien), Regional Government of Extremadura (Spanien), North-East Regional Development Agency (Rumänien), The University of Greenwich (Storbritannien), Pannon European Grouping of Territorial Cooperation Ltd. City of Pécs (Ungern) och City of Šibenik (Kroatien).

Mer information finns på projektets hemsida. Länk till annan webbplats.

Kontakt