Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Historisk genomgång av läkemedel i Östersjön

Länsstyrelsen Östergötland har påbörjat provtagningar av östgötska vatten för att få en bättre översikt av källor till läkemedelsutsläpp.

Det EU-finansierade projektet CWPharma syftar till att få en bättre bild av läkemedelsutsläppen i Östersjöregionen. Länsstyrelsen Östergötland är en av 15 aktörer och projektet har även partners i Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland och Polen.

Nu har ett arbete påbörjats för att söka efter aktiva läkemedelssubstanser runt Östersjön. I Östergötland har provtagning skett i Vättern, Boren, Dovern, Glan, Stångån och Svartån som samtliga är kopplade till Motala ströms vattenavrinningsområde. Därtill har vatten och sediment tagits från Bråviken.

Dessutom har vattenprover tagits på sjukhusen i Norrköping och Linköping samt vattenreningsverken i Motala, Linköping och Norrköping där både vatten och slam kommer att analyseras. Totalt har projektet samlat prover från sex olika länder, vilka nu analyseras på ett laboratorium i Helsingfors.

- Det här är första gången som en så stor genomgång genomförs, vilket innebär att resultaten kommer att möjliggöra jämförelser mellan de medverkande länderna. Mätningarna gör även att vi kommer att kunna hitta stora källor till utsläpp som sedan kan hanteras, säger projektledaren Noora Perkola på finska miljöinstitutet.

Läkemedel kan vara livsavgörande för människor och djur, men de kan även påverka miljön negativt. CWPharma-projektet kommer bland annat att titta på utsläpp av läkemedelsrester från läkemedelsindustrier, sjukhus, soptippar och djurhållning. I Sverige kommer fokus att ligga på sjukhus och reningsverk.

- I vissa områden vet man inte hur läkemedlen sprider sig, hur mycket de rör sig om och hur miljön påverkas. Veterinärmediciner är ett ännu större frågetecken. Därför kommer vi ta vattenprover nära stora djurhållningsgårdar samt på ängar där man använt slam eller djurgödsel, säger Noora Perkola.

Projektet kommer även att utvärdera olika utsläppsreducerande åtgärder, som märkning av miljödata på läkemedelsprodukter och miljöcertifiering av läkemedelstillverkare. De bästa och mest effektiva lösningarna kommer att sammanställas för att bidra till en hållbar hantering av läkemedel i Östersjöregionen.

CWPharma i korthet

Projektet är finansierat av EU:s Interreg Baltic Sea Region Program 2014-2020. Projektet är även stöttat av European Unions Strategy for Baltic Sea Region Policy Area Hazards som är en integrerad del av flaggskeppet för Läkemedel i miljön (PIE) - en plattform för samarbete i Östersjöregionen.

Projektet håller på från oktober 2017 till september 2020 och har partners från 15 olika organisationer och 7 länder (Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Polen och Sverige). Arbetet är koordinerat via finska miljöinstitutet SYKE.

Projektets webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information om läkemedel i Östersjön Länk till annan webbplats.

Kontakt