Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så minskar du risken för viltolyckor

Det sker i genomsnitt mer än en viltolycka var 9:e minut i Sverige. Det innebär att över 61 000 förare av fordon årligen är inblandade i en viltolycka. Detta uppmärksammas i Nationella Viltolycksrådets landsomfattande insatsvecka den 24–30 september.

Viltolyckorna är många och har tyvärr ökat de senaste åren. Under 2017 skedde över 61 000 viltolyckor och antal olyckor under 2018 ser ut att närma sig det talet också.

Under rubriken ”Vilt på väg – skynda långsamt” har Nationella Viltolycksrådet en insatsvecka, den 24–30 september. Veckan syftar till att få trafikanterna att bli mer uppmärksam på att vilda djur hela tiden finns på och utefter våra vägar. Även om man har en stor bil så kan en olycka inträffa.

– Vi vill med årets insatsvecka göra alla fordonstrafikanter uppmärksamma på att det finns vilda djur på och utefter våra vägar och att man därför anpassar körsättet efter detta. Viltolyckor kan drabba alla som kör på våra vägar. Här spelar fordonets storlek ingen roll, säger Lena Britz, nationell processledare i Nationella Viltolycksrådet.

Vad kan jag som bilförare göra?

  • Förbered resan och ta redan på var de flesta olyckorna har skett tidigare. Detta gör man bäst genom att besöka Nationella Viltolycksrådets hemsida där den samlade viltolycksstatistiken finns.
  • Använd också Nationella Viltolycksrådets viltolycksremsa. Den innehåller information om hur en bilförare kan förebygga en olycka. Den visar bilder på de djurarter som, om man sammanstöter med, ska anmäla till Polisen via 112.
  • Var vaksam och anpassa hastigheten, särskilt under skymnings- och gryningstid då djuren är mest aktiva.

Om olyckan ändå är framme

  • Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter, till exempel genom att sätta ut en varningstriangel.
  • Även om man inte kan konstatera någon skada på djuret så ska olyckan ändå alltid rapporteras till Polisen via SOS 112. Polisen skickar ut en eftersöksjägare för att spåra djuret och eventuellt avliva det för att förkorta dess lidande. Genom att använda Viltolycksappen, som laddas ner gratis, kan trafikanten lätt ange exakt plats för sammanstötningen. Appen anger de geografiska koordinaterna.
  • Trafikanterna måste också markera platsen där sammanstötningen skedde. Detta sker bäst genom att använda den så kallade viltolycksremsan som finns att hämta hos Bilprovningen eller Polismyndigheten.

Viltolyckor i Östergötland 2010–2017

 


 

 

2010

 

 

2011

 

 

2012

 

 

2013

 

 

2014

 

 

2015

 

 

2016

 

 

2017

 

 Rådjur

 

1947

 

 

1542

 

 

1907

 

 

2581

 

 

1835

 

 

1885

 

 

2423

 

 

2240

 

 

Vildsvin

 

 

157

 

 

149

 

 

258

 

 

206

 

 

202

 

 

286

 

 

341

 

 

517

 

 

Dov

 

 

243

 

 

245

 

 

334

 

 

305

 

 

443

 

 

472

 

 

729

 

 

665

 

 

Älg

 

 

227

 

 

201

 

 

203

 

 

121

 

 

156

 

 

164

 

 

165

 

 

111

 

 

Klövvilt

 

 

2574

 

 

2137

 

 

2702

 

 

3213

 

 

2636

 

 

2807

 

 

3658

 

 

3533

 

  

Insatsveckan, som är landsomfattande, sköts på fältet av de regionala viltolycksråden, där representanter för de 16 samverkande myndigheterna och organisationerna i Nationella viltolycksrådet ingår. Under veckan kommer informationskampanjer att genomföras med utdelning av informationsmaterial i samband med trafikkontroller, vid olika köpcentra och andra stora mötesplatser. En del polisområden kommer att genomföra trafik- och hastighetskontroller på viltolycksdrabbade vägar.

En speciell insats görs med information till yrkesförare som kommer med fordon från andra länder. Vid våra större hamnar där många utländska fordon kör och på större rastplatser kommer viltolycksremsor på olika språk att delas ut så att föraren får en snabb information om viltfaran på våra vägar och plikten att anmäla en sammanstötning till Polisen.

Fakta om Nationella Viltolycksrådet (NVR)

Rådet är ett samarbetsorgan mellan 16 myndigheter och organisationer och har två verksamhetsgrenar, dels att samordna en viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt, dels ett viltolycksförebyggande arbete. Polismyndigheten har regeringsuppdraget att organisera och samordna eftersöksverksamheten och Trafikverket har i huvudsak ansvar för det förebyggande arbetet.

Information om olycksdrabbade vägar, länsvis olycksstatistik och mer information om Nationella Viltolycksrådet finns på: www.viltolycka.selänk till annan webbplats.

Kontakt