Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelser kraftsamlar mot människohandel

För att stärka arbetet mot människohandel och prostitution får Östergötland, Jönköping och Södermanland sina första regionkoordinatorer.

Prostitution och människohandel är en stor samhällsutmaning som kan bekämpas genom tydligt förebyggande arbete och lokal, nationell och internationell samverkan. Torsdagen den 20 september möts länsstyrelserna i Östergötlands, Jönköpings och Södermanlands län för ett erfarenhetsutbyte i Linköping för att tillsammans diskutera det gemensamma arbetet framåt och presentera sina första regionkoordinatorer.

Inbjudna är länsstyrelsernas regionala samverkans- och resursgrupper. Under dagen kommer också åklagare Thomas Ahlstrand från nationella åklagaravdelningen i Göteborg att dela med sig av sin erfarenhet av att arbeta med människohandelsärenden. Medverkar gör även Jämställdhetsmyndigheten, som har det nationella samordningsansvaret för prostitution och människohandel.

Plats: Konsert och Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping.

Tid: 20 september kl. 09.45-15.30.

Mer information

Regionkoordinatorerna är en del i den nationella samordningen mot prostitution och människohandel. Regionkoordinatorns roll är att följa en individ genom ett ärende och i kontakten med relevanta myndigheter och civila aktörer. Detta för att säkerställa att en person som utsatts för människohandel får sina behov av skydd och stöd tillgodosedda på ett rättssäkert sätt genom hela ärendehanteringen. Regionkoordinatorerna är personer med erfarenhet från arbetet mot prostitution och människohandel och arbetar samtliga inom socialtjänsten.

Läs mer på Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel Länk till annan webbplats.

Kontakt