Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Träd i staden ger svalka

Att ha gott om träd i en stad kan göra stor skillnad under varma dagar, något som visade sig tydligt under rekordsommaren 2018.

En varm och solig dag, typisk för årets sommar, mätte Länsstyrelsen temperaturen på ett tiotal platser i Linköping för att undersöka hur mycket svalka träd i staden bidrar med. Både temperaturen i luften och värmestrålningen från markytan mättes och jämfördes mellan platser som var direkt solbelysta respektive i skugga från stora träd.

- I genomsnitt var skillnaden i temperatur tio grader. Vid en busshållplats gick temperaturen upp till strax över 50 grader på den soldränkta mörka asfalten, säger Adam Bergner, projektledare för ekosystemtjänster på Länsstyrelsen i Östergötland.

Träd gör stor skillnad för lokalklimatet både genom att skugga marken och avge mycket vatten via sina blad. Själva skillnaden i temperatur som uppstår gör också att luften rör på sig mer och känns fläktande. Den svalka som träden ger är ett exempel på en värdefull ekosystemtjänst - en nytta som människan får av naturen.

Höga temperaturer kan vara farliga för i synnerhet små barn, äldre och sjuka. Den svalkande effekt som träden ger upphov till kan komma att bli alltmer betydelsefull vid framtida klimatförändringar, som förutspås kunna ge fler extrema väderhändelser, till exempel värmeböljor.

Adam Bergner påpekar att det är viktigt att man i fysisk planering tillgodoser behovet av träd i stadsmiljön.

- Det är generellt viktigt att planera för många träd och stor krontäckning, vilket ger mer skugga och svalka. Även om unga och små träd också ger detta är det mer resurseffektivt att satsa på att spara de gamla och stora träd som redan finns. Man får en rad andra positiva nyttor från de stora träden, till exempel genom att de absorberar luftföroreningar, dämpar trafikbuller och motverkar översvämningar. Många studier visar också att människor mår bättre av att ha träd och grönska omkring sig i vardagen. Träden gör också naturvårdsnytta genom att fungera som livsmiljö åt bland annat insekter och fåglar, säger han.

Kontakt