Risk för vattenbrist i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skolpersonal utbildas om hedersvåld och förtryck

Länsstyrelsen Östergötland fortsätter sin utvecklingssatsning av det förebyggande arbetet. I samverkan med Katedralskolan i Linköping nås nyanlända barn och unga genom pilotprojektet Mognad och livsutrymme.

Utgångspunkten i satsningen är att med tidiga insatser nå ut till nyanlända barn och unga, detta med utgångspunkt i Barnkonventionen och i syfte att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och främja jämställdhet.

Onsdagen den 5 september arrangerar Länsstyrelsen Östergötland en uppstartsutbildning för skolpersonal i länet om Länsstyrelsens stödmaterial Mognad och livsutrymme. Stödmaterialet är ett exempel på hur skolan kan arbeta förebyggande för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Media är välkomna att delta under hela eller delar av dagen.

Datum och tid: 5 september klockan 9-16

Plats: Scandic Frimurarehotellet, Linköping

Föreläsare

Melissa Delir är idrottslärare och författare till böckerna "Vilsen längtan hem" och empowermentbo­ken "Du är född att göra skillnad".

Khadra Seerar är förskolelärare och är parallellt verksam i kampen mot kvinn­lig könsstympning. Khadra blev som sjuåring själv könsstympad i Etiopien i väntan på att få komma som flykting till Sverige.

Shohreh Valikhany är skolsköterska, handledare inom Mognad och livsutrymme och har många års arbetserfarenhet när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck.

Maha Eichoue är regional utvecklingsledare för mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, samt människohandel för sexuella ändamål och prostitution på Länsstyrelsen Östergötland.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens uppdrag utgår ifrån det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet och att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelsen har i uppdrag att motverka och bekämpa hedersförtryck och våld och dess yttersta konsekvenser barn- och tvångsäktenskap, bortförande av barn och unga och könsstympning. Mer info se www.mognadochlivsutrymme.se Länk till annan webbplats.

Kontakt