Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utsatta EU-medborgare i Östergötland

På måndag den 20 augusti genomför Länsstyrelsen Östergötland ett seminarium om utsatta EU-medborgare i Östergötland med anledning av att Sveriges ambassadör i Bukarest Annelie Lindahl Kenny besöker Linköping.

På seminariet kommer bland annat representanter för Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Linköpings kommun, Region Östergötland, Stadsmissionen och Hjärta till Hjärta att delta. Under seminariet kommer ambassadör Annelie Lindahl Kenny informera om situationen i Rumänien och ett samtal och erfarenhetsutbyte om situationen i Östergötland äga rum.

Länsstyrelserna har ett regeringsuppdrag att bidra med lägesbilder angående utsatta EU/EES-medborgare som vistas inom länet. Lägesbilderna ska innehålla uppgifter om förekomst, befintliga samverkansstrukturer i regionen samt målgruppens ursprung. Länsstyrelserna ska även genomföra kompetensutvecklingsinsatser riktade mot relevanta aktörer.

Kontakt