Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Känsligt djur- och växtliv hotas av oljan

Olja som flutit iland på klipphällarna

Tidigare i veckan konstaterades att olja från det lastfartyg som gått på grund utanför Västervik under förra veckan letat sig upp mot Valdemarsvik. Länsstyrelsens personal är vid Torrö för att inventera skadorna och söka efter oljeskadade fåglar.

Inga omfattande oljebälten har hittats utan det rör sig om mer begränsade mängder i vissa vikar och kustavsnitt längs den södra kanten av Åsvikelandets naturreservat och vid östra delen av Torrö.

- Det som löper störst risk att skadas är fladen Kungshamn och dess skyddsvärda växt- och djurliv. I nuläget har inte oljan nåt de känsligaste delarna men om inte saneringsarbetet är framgångsrikt så kan den göra det längre fram, säger reservatsförvaltare Martin Larsson.

Länsstyrelserna i Östergötland och Kalmar samarbetar med berörda kommuner och myndigheter och kommer att fortsätta göra det under den vidare saneringen. Länsstyrelsen har också kontakt med boende i området.

Under torsdagen började man komplettera den mekaniska grovsaneringen med utläggning av så kallad ekobark som ska suga upp olja och sedan kunna avlägsnas. Saneringen i Östergötland leds av personal från Räddningstjänsten Östra Götaland i samverkan med räddningstjänsten i Västervik. Det operativa saneringsarbetet sker med stöd av personal från Hemvärnet.

 

För mer information, kontakta:

Martin Larsson
reservatsförvaltare
tfn: 010-223 54 02

Eva Siljeholm
handläggare områdesskydd
tfn: 010-223 54 10

Kontakt