Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna kämpar tillsammans mot torka och bränder

Skogsbränder, torka, foderbrist och vattenbrist sätter samhället på hårda prov. För att klara jobbet har landets 21 länsstyrelser bland annat skapat en gemensam personalpool för att stötta de länsstyrelser som drabbats av stora skogsbränder.

- Kollegor i hela landet bryter sina semestrar eller lämnar det vanliga jobbet för att hjälpa till, säger Jenny Knuthammar, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

Stabspersonal, kommunikatörer, GIS-experter och andra sakkunniga är på plats i både Dalarna, Gävleborg och Jämtland för att stötta krisstaberna och sina kollegor.

Länsstyrelserna har under veckan lånat ut ett hundratal medarbetare till de värst drabbade områdena.

Samtidigt som länsstyrelserna stöttar sina värst drabbade kollegor behöver alla jobba med att förebygga fler bränder i sitt eget län och dessutom hantera effekterna av den långvariga torkan.

- Vi hanterar kriser på flera fronter, säger Magnus Edström, stabschef vid Länsstyrelsen Östergötland. Vi har under flera veckor hanterat frågor om torka, brandrisk, eldningsförbud, värmebölja, foderbrist och vattenbrist.

Daglig samverkan

Räddningstjänsterna och Länsstyrelsen har daglig kontakt för avstämning av skogsbrandrisken, väderläget och vilka resurser som är tillgängliga. Brandflyget bevakar läget i samtliga län.

Stöd till lantbrukarna

Stödet till lantbrukarna är ett annat viktigt uppdrag. De är hårt drabbade av torkan, med tillhörande foderbrist och dåliga skördar. Länsstyrelserna samverkar därför med Lantbrukarnas riksförbund (LRF) för att få en tydlig bild av läget, var behoven är störst och var det behövs stöttning.

 

Kontakt

Magnus Edström
stabschef, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 53 72

Kontakt