Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortfarande eldningsförbud i Östergötlands län

Det eldningsförbud som Länsstyrelsen Östergötland utfärdade i i maj och sedan skärpte den 25 juli, gäller fortfarande. De regnmängder som fallit över länet de senaste dagarna är inte tillräckliga för att brandrisken ska vara över.

Det råder eldningsförbud i hela Östergötlands län. Det är även förbjudet att nyttja alla typer av grillar (kol/gasol/el), stormkök och liknande. Beslutet gäller samtliga kommuner i Östergötlands län och omfattar alla platser, inklusive egen tomt. Förbudet gäller tills ny information kommer.

Respektera eldningsförbudet

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Dessutom vädjar Länsstyrelsen till alla som arbetar i skog att avstå från att använda skogs- och markberedningsmaskiner.

Vad gör räddningstjänsterna i länet och länsstyrelsen?

Räddningstjänsterna och Länsstyrelsen har daglig kontakt för avstämning av skogsbrandsrisken, väderläget och vilka resurser som är tillgängliga. Samverkan är en självklarhet. Larmlistor och rutiner finns. Brandflyget bevakar länet två gånger per dag.

Vi hoppas naturligtvis att sommar- och semestervädret ska bidra till att man kan vistas i naturen. Samtidigt är läget extremt, så var försiktig och aktsam om vår vackra natur.

Hjälp oss att förhindra fler bränder under rådande torka

Hjälp oss att sprida information om att det är grillnings- och eldningsförbud. Denna affischen på svenska och engelska kan ni skriva ut och sätta upp vid bad- och campingplatser, turistbyråer och andra allmänna platser Länk till annan webbplats.. Om det finns iordningsställda grillplatser, sätt affischen på grillplatsen. Tack för att ni hjälper till!

In other languages about the forest fires

English

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Radio Sweden Länk till annan webbplats.

Arabic

Radio Sweden Länk till annan webbplats.

Somali

Radio Sweden Länk till annan webbplats.

Farsi/Dari

Radio Sweden Länk till annan webbplats.

Kurdish

Radio Sweden Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om eldningsförbudet

Får jag grilla på min innergård eller i min villaträdgård?

Nej, all grillning med kol-/gas-/el är förbjuden.

Får jag grilla i en permanent iordningsställd grillplats?

Nej

Får jag använda stormkök eller muurikka?

Nej, eldningsförbudet gäller allt som avger värme, låga eller gnista

Får jag använda en engångsgrill på en asfalterad yta?

Nej.

Får jag grilla på en campingplats?

Nej

Vad händer om jag bryter mot eldningsförbudet?

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Får jag såga eller arbeta med maskiner i skogen?

Förbudet gäller inte avverkning i skog. Arbete i skog bör undvikas för att inte riskera utlösa brand. När det är så här torrt i marken rekommenderas du som arbetar i skogen minst att:

•ta med brandvakt och släckutrustning såsom skumsläckare

•utföra arbetet när fukthalten normalt är som högst på natten eller tidig morgon

•byta till andra objekt med lägre brandrisk

•undvik att arbeta ensam

Får skogsbolag köra med maskiner i skogen?

Arbete i skog bör undvikas för att inte riskera utlösa brand. Vid hög brandrisk krävs extra åtgärder enligt de branschgemensamma riktlinjerna för att minska brandrisken.

Hur vet jag när eldningsförbudet är över?

Håll koll på Länsstyrelsens webbplats. Även räddningstjänsten och kommunen kommer att gå ut med information. Kolla om SMHI:s vädervarning ligger kvar på deras hemsida eller app.

Vad gör jag om jag känner röklukt i skogen?

Ring 112 om det är kraftig lukt eller om du ser rök. Genom att ringa 113 13 minskar du belastning på 112 som istället kan hantera akuta samtal från människor som behöver hjälp.

Vad gör du om du upptäcker en brand?

Varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Försök släcka elden om det är möjligt. Sök inte upp platsen med risk för att vara i vägen för räddningstjänsten när de är på plats. Följ händelseförloppet via räddningstjänsternas hemsidor och lokala medier.

Hur mycket måste det regna för att faran ska vara över?

Man brukar säga att mindre än 5 millimeter fastnar uppe i mossan och ventilerar bort snabbt. När det har varit så torrt som det är nu behövs stora regnmängder på runt 20 millimeter flera dagar i rad för att marken ska bli blöt igen

Länkar

SMHI:s brandriskkartor Länk till annan webbplats.

Krisinformation.s om brandrisk och skogsbränder Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se om torkan Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om vattenbristen Länk till annan webbplats.

Skogsstyrelsen om risken för skogsbränder Länk till annan webbplats.

När ska du ringa till 113 13?

Kontakt