Publiceringsdatum: 11 juli 2018

Senast uppdaterad: onsdag 11 juli, 10.42

Behöver du tillskottsutfodra dina djur?

Med anledning av torkan och den rådande foderbristen är Länsstyrelsen Östergötland generösa med dispenser för skörd och tillskottsutfodring på betesmarker och slåtterängar.

Mejla in din begäran till lantbruk.ostergotland@lansstyrelsen.se om du behöver skörda din slåtteräng eller tillskottsutfodra i betesmarken.

 

Kontakt