Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

30 miljoner i vite hotar Mjölby kommun

Avloppsreningsverket i Mjölby kommun överskrider EU:s gränser för hur mycket kväve som får släppas ut till vattendrag. Nu förelägger Länsstyrelsen Östergötland kommunen med 30 miljoner kronor i vite.

Enligt det så kallade avloppsdirektivet från EU finns det begränsningar för hur mycket kväve som reningsverken får släppa ut till vattendrag. Svartån är ett känsligt vattendrag och har återkommande problem med övergödning, vilket i sin tur bidrar till övergödningen av Östersjön. En betydande del av tillförseln av kväve till Svartån kommer från det kommunala reningsverket Mjölkulla.

– Vi har jobbat med kvävefrågan under lång tid och har gett kommunen mycket tid att själva minska utsläppen, nu måste vi se handling, säger Karin Sigvardsson, miljöskyddsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

Mjölby kommun har vidtagit olika driftsstabiliserande åtgärder av reningsverket, men de har inte varit tillräckliga för att uppfylla kraven.

EU-kommissionen har i olika omgångar kritiserat Sverige för att inte klara avloppsdirektivets krav, vilket kan innebära omfattande bötesbelopp om Sverige fälls. Mjölkulla är ett av flera reningsverk i landet som inte klarar direktivets krav. För att åstadkomma resultat förelägger därför Länsstyrelsen Östergötland Mjölby kommun att minska utsläppen.

Läs hela beslutet här Länk till annan webbplats.

Kontakt