Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt informationsverktyg mot könsstympning

Tre miljoner flickor riskerar könsstympning varje år. Nu har Länsstyrelsen tagit fram ett informationsverktyg för att skydda barn från att drabbas.

Könsstympning är ett globalt problem och har enligt Unicef ökat i Europa, Nordamerika och Australien. Kvinnlig könsstympning är brottsligt och har varit förbjudet i Sverige enligt lag sedan 1982. Sedan 1999 råder en hårdare lagstiftning mot könsstympning i Sverige och övergreppet är brottsligt även om det sker utanför Sverige. Det kan finnas risker att flickor utsätts för könsstympning, i samband med en resa utomlands.

– Inget flickebarn ska behöva bli utsatt för detta hemska övergrepp. Medvetenheten och kunskapen om könsstympning behöver höjas hos personal som kommer i kontakt med målgruppen och information om könsstympning måste nå ut till riskgrupperna, säger Maha Eichoue som arbetar med dessa frågor på Länsstyrelsen Östergötland.

Inför sommaren har Länsstyrelsen tagit fram ett könsstympningspass som ett verktyg i det förebyggande arbetet. Föräldrar erbjuds att ta med sig passet i samband med en resa utomlands. Könsstympningspasset kan användas som ett informationsdokument och som ett stöd i att stå emot eventuella påtryckningar från släkt och övrigt nätverk som förespråkar sedvänjan.

Könsstympningspasset innehåller information om svensk lagstiftning gällande brottet, typer av könsstympning, samt konsekvenser av könsstympning. Passet är på svenska och engelska, och utveckling av andra språk pågår.

– Det är en viktig uppgift för samhället att preventivt arbeta för att skydda barn från denna grymma sedvänja och tradition som könsstympning är, säger Anissa Mohammed, sakkunnig i könsstympningsfrågor på Länsstyrelsen Östergötland

Mer information

Tre miljoner flickor riskerar könsstympning varje år Könsstympning förekommer på många håll i världen. Enligt Unicef handlar det om sammanlagt cirka 200 miljoner kvinnor och flickor som är könsstympade varav 44 miljoner är flickor under 14 år. Varje år beräknas cirka 3 miljoner flickor riskera att bli utsatta för könsstympning, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Socialstyrelsen uppskattar att cirka 38 000 flickor och kvinnor boende i Sverige är könsstympade. Av dessa är cirka 7 000 flickor under 18 år.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens uppdrag utgår ifrån det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet och att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I den regionala strategin som Länsstyrelsen tagit fram december 2017 ska våld i hederns namn som bärs upp av oskuld- och kyskhetsnormer i beaktas och motverkas. De yttersta konsekvenserna för våldet som barn- och tvångsäktenskap, bortförande av barn och unga, könsstympning och hedersmord ska förebyggas och bekämpas.

Informationsblad om könsstympningspasset Länk till annan webbplats.

Könsstympningspasset på svenska Länk till annan webbplats.

Könsstympningspasset på engelska Länk till annan webbplats.

 

Kontakt