Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kvarlämnade matrester kan sprida dödlig djursjukdom

Den smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin. Nu vädjar myndigheter till allmänheten om att aldrig sprida matrester så att vildsvin eller grisar kan komma åt dem.

– Grisnäringen är viktig för Östergötland och vi är rädda att den skulle ta stor skada om vi får in svinpesten i Sverige, säger Pernilla Stridh, länsveterinär på Länsstyrelsen Östergötland

Afrikansk svinpest är inte farlig för människor. Däremot kan människor sprida smittan, via mat. Därför är det viktigt att aldrig lämna eller slänga matrester så att vildsvin eller grisar kan komma åt dem.

– Om afrikansk svinpest sprids till svenska tamgrisar eller etableras hos vildsvinen skulle det ge stora konsekvenser för svensk livsmedelsexport i allmänhet och svensk grisnäring i synnerhet. Ett positivt fall skulle nämligen kunna begränsa vår export starkt. Ett hårt slag mot Sverige i stort med andra ord, berättar Maria Cedersmyg, handläggare på Jordbruksverket.

Sjukdomen sprids via mat, med människor

Alla typer av charkvaror innehållande kött från smittade grisar kan bära på virus. Det beror på att sådana produkter, till exempel kallrökta korvar och torkad skinka, inte upphettats tillräckligt under tillverkningen för att avdöda viruset.

– En kvarlämnad korvmacka kan i värsta fall orsaka inte bara ett enormt lidande för vildsvin och grisar, utan också slå hårt mot svensk ekonomi. Därför vädjar vi nu till allmänheten att vara noggranna med att aldrig lämna eller slänga matrester innehållande charkvaror så att vildsvin eller grisar kan komma åt dem. Exempel på charkvaror är rökt korv och skinka, säger Maria Cedersmyg.

EU och myndighetssverige står enade; smittan ska inte hit!

De senaste åren har sjukdomen spridit sig i Europa. Den finns nu i Sveriges närområde – till exempel hos vildsvin i Baltikum, Polen, Tjeckien, Ungern och Ryssland. EU är bekymrade över spridningen och har bestämt att alla medlemsländer ska genomföra informationsinsatser för att förhindra ytterligare spridning.

Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Skogsstyrelsen, Transportstyrelsen, Tullverket, Trafikverket och Naturvårdsverket gör gemensam sak för att via sina kanaler och nätverk sprida information.

- Tillsammans kan vi nå ut till de personer som löper störst risk att ta med afrikansk svinpest till Sverige från andra länder. Det rör sig om resenärer som av olika anledningar rör sig mellan Sverige och länder som har smittan, berättar Maria.

Smittade länder

Estland, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Ungern, Rumänien, Tjeckien, Italien, Ryssland, Moldavien, Ukraina och Vitryssland.

Mer information

Frågor och svar om afrikansk svinpest
Länk till annan webbplats.

Affisch om att slänga matavfall på sex språk Pdf, 666.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Rekommendationer till grisföretagare vid utlandsbesök och för utländska besökare
Länk till annan webbplats.

Om afrikansk svinpest på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågorKontakt