Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Arbetsgrupp startas för att förebygga skogsbränder

Under paraplyet av Samverkan Östergötland har Länsstyrelsen tillsammans med länets krisaktörer startat en arbetsgrupp för att se över vad länet kan göra för att vara förberett för en eventuell skogsbrand.

 

Arbetsgruppen, som består av representanter för kommun, räddningstjänster, skogsbolag och Länsstyrelsen Östergötland, kommer också att titta på om det går att göra fler förebyggande åtgärder än vad som redan har gjorts för att hindra att en skogsbrand bryter ut. Gruppen har även kontakt med Försvarsmakten och SMHI för att dra nytta av deras kunskaper i frågan.

– Vi gör det här redan nu för att vi inte har upplevt en så varm och torr maj månad i modern tid. Vi följer de skogsbränder som har skett i Sverige på sistone och det är lika torrt i marken här som i andra delar av landet som redan har drabbats, säger Håkan Dahm, krisberedskapshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

ISF-stöd

Arbetsgruppen som nu har bildats är ett stöd till inriktnings och samordningsfunktionen (ISF). I funktionen kommer aktörerna överens om hur de ska samverka för att använda samhällets resurser på bästa sätt. Om någon av aktörerna i Samverkan Östergötland bedömer att det finns ett behov av fördjupad kunskap och stöd för att hantera en kris eller annan händelse kan en eller flera stödfunktioner sammankallas till ett så kallat ISF-stöd.

Läs mer på Samverkan Östergötlands hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eldningsförbud i hela Östergötlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt