Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fyra nya naturreservat i Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland har beslutat om fyra nya naturreservat i länet. Tillsammans skyddas 184 hektar natur, varav 176 hektar skogsmark.

Det är Lillören, Högstugan, Mörkedal och Härvelsbo som är namnen på Östergötlands färskaste naturreservat. Samtliga ligger i länets södra och sydöstra delar.

– Det här är de fyra första av ett 15-tal nya naturreservat som kommer att bildas i länet under 2018. Fokus ligger på skog och marina miljöer. Under året satsar vi även på åtgärder och aktiv förvaltning i många befintliga skyddade områden samt en mängd aktiviteter för att gynna och bevara vissa hotade arter och artgrupper, säger Mikael Norén, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland.

Mest spektakulärt av de nya naturreservaten är ravinen i Lillörens naturreservat i Kinda kommun som bildades i samband med Sommenissjöns tappning i slutet av den senaste istiden. Tack vare den branta terrängen finns orörd skog i sluttningarna och klimatet nere i dalen gynnar mossor och lavar som kräver jämn fuktighet. Området är även en geologisk sevärdhet även om det inte är så lättillgängligt.

Högstugan är ett barrskogsområde i sydligaste delen av Linköpings kommun. Grov barrskog växer här och i området har det funnits tre olika torp vars lämningar till viss del finns kvar än i dag.

Mörkedal i norra delen av Åtvidabergs kommun är med sina 70 hektar ett förhållandevis stort område med gammal barrskog.

Härvelsbo barrskog ligger centralt i Åtvidabergs kommun i den kuperade trakten söder om Yxningen.

Kontakt