Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, Hättorps Gård AB

Text i bild: Kungörelse

Hättorps Gård AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Östergötland om villkorsändring samt förlängd igångsättningstid för tillstånd enligt miljöbalken på fastigheten Hättorp 1:4 och 1:11 i Motala kommun. Tillståndet omfattar en utbyggnad till 375 000 platser för slaktkyckling.

Handlingarna i ärendet kommer att finnas tillgängliga på Länsstyrelsens enhet för miljöprövning, Östgötagatan 3, 581 86 Linköping och hos aktförvararen, Kommunledningskontoret i Motala kommun. Den som vill lämna synpunkter ska göra det skriftligen, med vanlig post till Länsstyrelsen, med e-post till ostergotland@lansstyrelsen.se eller via e-tjänst Komplettering eller yttrande i ärende Länk till annan webbplats. senast den 9 augusti 2024. Ange diarienummer 20915–2023.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss