Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillkännagivande av föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Text i bild: Kungörelse

Länsstyrelsen tillkännager att Länsstyrelsen i Skåne län har genom beslut den 23 maj 2024 (diarienummer 36471–2023), med stöd av 18 och 19 §§ förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, har beslutat om föreskrifter och allmänna råd (12FS 2024:8) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2024

Föreskrifterna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Skåne län samt digitalt
via Länsstyrelsen i Skåne läns författningssamling på nätet:

https://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/om-lansstyrelsen-skane/lanets-forfattningssamling.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss