Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, Preem AB

Text i bild: Kungörelse

Preem AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Östergötland om tillstånd enligt miljöbalken (ändringstillstånd) till hantering av utökad mängd biooljor och petroleumprodukter samt spolvatten. De fastigheter som berörs är Händelö 2:3, 2:9, 2:11 och 2:13 i Norrköpings kommun. Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. Till ansökan har fogats en miljökonsekvensbeskrivning. Verksamheten innebär bland annat utsläpp till luft och risk för olyckor. Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Handlingarna i ärendet kommer att finnas tillgängliga på Länsstyrelsens enhet för miljöprövning, Östgötagatan 3, 581 86 Linköping och hos aktförvararen, Kontakt Norrköping i Norrköpings kommun. Den som vill lämna synpunkter ska göra det skriftligen, med vanlig post till Länsstyrelsen, med e-post till ostergotland@lansstyrelsen.se eller via e-tjänst Komplettering eller yttrande i ärende Länk till annan webbplats. senast den 29 juli 2024. Ange diarienummer 13766-2023.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss