Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelsedelgivning, Borghamnsten AB

Text i bild: Kungörelse

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen har meddelat Borghamnsten AB tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt täktverksamhet med täkt av berg samt återvinning av rent kalkstensmjöl inom fastigheten Västerlösa 1:60 i Vadstena kommun.

Beslutet finns till och med 2024-07-17 hos aktförvararen, Kommunledningskontoret i Vadstena kommun, och Länsstyrelsens enhet för miljöprövning, Östgötagatan 3, 581 86 Linköping. Överklagande skickas antingen med vanlig post till Länsstyrelsen eller med e-post till ostergotland@lansstyrelsen.se. Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 17 juli 2024. Ange diarienummer 2290-2023.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss