Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, JELD-WEN Sverige AB

Text i bild: Kungörelse

JELD-WEN Sverige AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Östergötland om tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet med tillverkning av dörrar och liknande träprodukter med tillhörande ytbehandling på fastigheterna Forserum 7:26 och 7:60 i Nässjö kommun. Till ansökan har fogats en miljökonsekvensbeskrivning. Verksamheten innebär påverkan på omgivningen, bland annat till följd av buller samt utsläpp till luft av lösningsmedel och stoft.

Handlingarna i ärendet kommer att finnas tillgängliga på Länsstyrelsens enhet för miljöprövning, Östgötagatan 3, 581 86 Linköping och hos aktförvararen, Administrativa avdelningen i Nässjö kommun. Den som vill lämna synpunkter ska göra det skriftligen, med vanlig post till Länsstyrelsen, med e-post till ostergotland@lansstyrelsen.se eller via e-tjänst Komplettering eller yttrande i ärende Länk till annan webbplats. senast den 8 juli 2024. Ange diarienummer 7679-2016.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss