Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kungörelsedelgivning, Svenarums Torvprodukter AB

Text i bild: Kungörelse

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen har meddelat Svenarums Torvprodukter AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till fortsatt täkt av torv och tillhörande torvfabrik samt tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till markavvattning inom fastigheterna Kvighult 1:4 och 1:5 samt Hässelås 1:11 och 1:12 i Vaggeryds kommun.

Beslutet finns till och med 2024-06-26 hos aktförvararen, Kommunledningskontoret i Vaggeryds kommun, och Länsstyrelsens enhet för miljöprövning, Östgötagatan 3, 581 86 Linköping. Överklagande skickas antingen med vanlig post till Länsstyrelsen eller med e-post till ostergotland@lansstyrelsen.se. Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 26 juni 2024. Ange diarienummer 17032-2022.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss