Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillstånd enligt miljöbalken - Redovisning av prövotidsutredning, Stena Recycling AB

Text i bild: Kungörelse

Stena Recycling AB har till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Östergötland lämnat in en prövotidsutredning avseende vilka slutliga villkor som ska gälla för utsläppen till vatten. Frågan som har utretts under prövotiden avgjordes inte slutligt när ändringstillståndet till verksamheten meddelades. Stena Recycling AB har tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet med sortering, bearbetning och lagring av avfall inom fastigheten Slakthuset 24 i Norrköpings kommun.

Handlingarna i ärendet kommer att finnas tillgängliga på Länsstyrelsens enhet för miljöprövning, Östgötagatan 3, 581 86 Linköping och hos aktförvararen, Kontaktcenter i Norrköpings kommun. Den som vill lämna synpunkter ska göra det skriftligen, antingen med vanlig post till Länsstyrelsen eller med e-post till ostergotland@lansstyrelsen.se, senast den 15 april 2024. Ange diarienummer 23255-2021.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss