26 nov 2024 klocka 08.30 - 16.00

Seminarium Grönplanering

- Klimatanpassning med många mervärden

Parkmiljö Norrköping

Välkommen till en heldag om hur man med grönplanering och naturbaserade lösningar kan skapa synergier och värden inom samhällsplaneringen som främjar klimatanpassning, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och människors hälsa.

Länsstyrelsen Östergötland och SMHI bjuder tillsammans med Naturvårdsverket in till en heldag om naturens möjligheter att hantera nuvarande och kommande samhällsutmaningar och om kommunernas viktiga roll på vägen mot ett hållbart och klimatanpassat samhälle.

Under dagen får du;

  • Träffa Länsstyrelsen, SMHI, Naturvårdsverket, kollegor från andra kommuner - utbyta kunskap och erfarenheter.
  • Höra Naturvårdsverket berätta om kunskapsläget och vad som är aktuellt på nationell nivå avseende grönplanering och naturbaserade lösningar.
  • Inspireras av hur andra kommuner arbetar med strategisk planering kring till exempel våtmarker, skog, friluftsliv och grön infrastruktur.
  • Få hjälp att komma i gång - Naturvårdverket och Länsstyrelsen presenterar vägledningar och stöd och hur det kan användas
  • Diskutera hur ni kan samarbeta kring de här frågorna inom och över kommungränserna

Detaljerat program kommer under hösten men anmäl er redan nu och boka in dagen i er kalender!

Meddela om du har eventuell matallergi/specialkost eller är i behov av tillgänglighetsanpassning för att kunna delta (till exempel hörslinga), via mail till caroline.rydholm@lansstyrelsen.se

Inbjudan Seminarium Grönplanering Pdf, 188 kB.

Välkommen!

Var:
Hotell Ekoxen Linköping
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
08 nov 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 8 november klockan 23.59.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss