Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

06 sep 2024 klocka 09.00 - 12.00

Hur kan vi stärka det lokala hälsofrämjande och förebyggande arbetet med barn och unga?

Ritad bild på tre barn. Under bilden är texten alla barn i Östergötland, samverkan för goda och jämlika uppväxtvillkor. 

Välkommen till en utbildning om risk - och skyddsfaktorer som påverkar barn och ungas hälsa och utveckling.

För att främja goda uppväxtvillkor krävs insatser från många olika aktörer inom en rad sektorer. Grunden i arbetet är kunskap om risk- och skyddsfaktorer som påverkar barn och ungas hälsa och utveckling. Genom att utgå från en gemensam kunskapsbas och arbeta tillsammans över organisations- och förvaltningsgränser kan vi bli mer framgångsrika och resurssmarta i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.

Under dagen kommer vi också att samtala om hur organisationer kan arbeta förebyggande med risk- och skyddsfaktorer som utgångspunkt. Föreläsare är Camilla Pettersson, Fil.dr i folkhälsovetenskap.

Utbildningen riktar sig i första hand till de kommuner som ingår i Länsstyrelsens arbete med Alla barn i Östergötland och är en kortare version av utbildningen som erbjöds den 17 april 2024.

Var:
Digitalt via Zoom. Länk skickas ut efter sista anmälningsdag.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
30 aug 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 30 augusti klockan 23.59.


Så hanterar vi dina personuppgifter

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens nätverksmappsystem och kommer användas för ändamålet att kunna genomföra utbildningen och för att veta vilka som ska delta. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att raderas när uppgifterna inte längre behövs. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (b. avtal) dataskyddsförordningen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss