01- 02 okt 2024 klocka 09.00 - 16.00

Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

person bakifrån med händerna över huvudet formade till ett hjärta och suddig skog i bakgrunden.

Är du yrkesverksam inom socialtjänsten i Östergötland och vill ha mer kunskap om arbetet i praktiken kring stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende?

Utbildningsdagarna genomförs inom länsstyrelsernas uppdrag att bistå med kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte till yrkesverksamma som möter barn i skyddat boende.

Länsstyrelsen Östergötland välkomnar Linn Moser Hällen och Marina Berman för att föreläsa och utbilda i hur vi gör i praktiken när barn placeras på skyddat boende enligt den nya lagen om placering av barn i skyddat boende.

Utbildningen fokuserar på barns behov av skydd när det förekommer våld i familjen, barns rättigheter samt vilka dilemman som kan uppstå när olika rättigheter står i konflikt med varandra. Även teman som hur vi arbetar med föräldrarna under placeringen, umgänge med den våldsutövande föräldern under skyddsplaceringen samt hur vi i praktiken gör bedömningar av skyddsbehov och riskbedömningar avseende risk för fortsatt upplevt våld kommer att lyftas under dagarna. Vikten av samverkan mellan exempelvis barn- och vuxenenhet samt vikten av samsyn kommer belysas under de här två utbildningsdagarna.

Syftet med utbildningen är att ge ett praktiknära stöd och tid till fortbildning och reflektion som kan vara till nytta framöver i arbetet med målgruppen.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till socialsekreterare, barn och vuxen, verksamma inom socialtjänsten i Östergötlands län. Fördelaktigt att delta med representation från både barn och vuxen från samma kommun för att stärka arbetet framåt.

Anmälan

Anmälan är bindande och ska avbokas vid förhinder. På grund av få platser förbehåller Länsstyrelsen sig rätten att vid behov fördela platserna. Detta för att det ska vara en god spridning på deltagare från hela länet och finnas representation från både barn - och vuxenhandläggning. Välkomstbekräftelse skickas ut den 3 september (dagen efter sista anmälningsdagen) till deltagare som fått plats.

Länsstyrelsen bjuder på fika och lunch under dagen.

För att anmäla specialkost eller behov av hjälpmedel, hör av dig till Janni Ottey på Länsstyrelsen via janni.ottey@lansstyrelsen.se senast 2 september.

 

Var:
Linköping, specifik plats skickas till de som bekräftas plats efter sista anmälningsdatum
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
02 sep 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 32 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 2 september klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens nätverksmappsystem och kommer användas för ändamålet att kunna genomföra föreläsningarna och för att veta vilka som ska delta. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att raderas när uppgifterna inte längre behövs. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (b. avtal) dataskyddsförordningen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss