Snöfall i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

06 mar 2024 klocka 13.30 - 17.00

Vattenrådens dag

Porlande bäck

Vattenrådens dag är en årlig halvdagskonferens där vi tillsammans lyfter vattenrådens viktiga arbete, ges möjlighet att prata och byta erfarenheter med varandra samt dela exempel på hur arbetet bedrivs.

Årets tema är restaurering av vattendrag

Sötvattenekosystem är ett av våra globalt sett mest hotade ekosystemen där tusentals arter riskerar att försvinna om utvecklingen inte vänder. Dessa miljöer är ofta historiskt fysiskt påverkade i form av dammar, kanaliseringar, rensningar och exploaterade svämplan. I Östergötland hindrar ca 550 dammar fisk och andra vattendjur att röra sig fritt i vattensystemen. Länsstyrelsen arbetar för att återskapa biologisk mångfald, naturliga processer och ekosystemtjänster i dessa påverkade vatten, där målet är att återfå en så naturlig vattenmiljö som möjligt.

Under denna eftermiddag berättar vi mer om våra forsande och porlande vattendrag, hur restaurering av vattenmiljöer går till samtidigt som vi behöver ta hänsyn till våra kulturmiljöer som ger ledtrådar till äldre tiders användning av vatten. Dessutom dyker vi ner under vattenytan för att höra historien om Laxarnas berg.

Vi välkomnar intresserad allmänhet, politiker från de nämnder som berör vattenfrågor, tjänstemän från olika förvaltningar samt vattenrådsmedlemmar från flera olika intresseområden.

Program för onsdagen den 6:e mars 2024.

Frågor till föredragshållare inför dagen kan skickas till Maria Gustavsson, maria.b.gustavsson@lansstyrelsen.se.

Fika finns från 13:30. Välkomna!

Tid

Programpunkt

14:00

Välkomna!

Maria Gustavsson, Länsstyrelsen Östergötland

14:10

Introduktion till restaurering av vattendrag

Mathias Ibbe, Länsstyrelsen Östergötland

14:40

Kulturmiljö och kopplingen till restaurering

Annelie Claeson, Länsstyrelsen Östergötland

14:55

Bensträckare 15 min

15:10

Restaurering av Bråvikenbäckarna
Simon Karlsson, Norrköpings kommun

15:30

Historien om laxarnas berg

Jacob Bergengren, Tekniska verken

16:00

Bensträckare 10 min

16:10

Restaurering av Vätternbäckarna

Isabelle Norström och Hilda-Linn Berglund, Motala kommun

16:40

Var finns pengarna?

Hur man söker medel till restaureringsåtgärder

Länsstyrelsen Östergötland

16:55

Frågor och avslut

Maria Gustavsson, Länsstyrelsen Östergötland

Var:
Scandic Frimurarehotellet Sankt Larsgatan 14, 582 24 Linköping
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
04 mar 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Eventuella allergier eller liknande meddelas separat till maria.b.gustavsson@lansstyrelsen.se.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 4 mars klockan 23.30.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens nätverksmappsystem och kommer användas för ändamålet att kunna genomföra utbildningen och för att veta vilka som ska delta. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att raderas när uppgifterna inte längre behövs. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (b. avtal) dataskyddsförordningen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss