Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

06 feb 2024 klocka 14.00 - 16.30

Jämställdhetskonferens Götaland

Skog

Jämställdhet börjar tidigt – men ännu mer verkstad behövs! Välkommen till en eftermiddag späckad med tankar och idéer kring jämställdhetsfrågan inom skog och trä.

Glädjande nog så växer jämställdhetsfrågan även inom de skogliga utbildningarna. När det gäller naturbruksgymnasierna så råder dock även här obalans mellan könen och även i kulturfrågor.

Jämställdhetsfrågan har hög prioritet inom det offentliga genom ett regeringsuppdrag till Skogsstyrelsen med hjälp av Länsstyrelsen. Vidare har ett nationellt jämställdhetsråd för skogssektorn nyligen bildats. Även inom näringslivet får frågan ett allt skarpare fokus.

En jämställdhetsgrupp med representanter för skogsprogrammen i syd har nu arbetat fram ett förslag som fokuserar på stötta gymnasiernas jämställdhetsarbete i utbildning och praktik i Götaland. Mer verkstad behövs för en riktigt bra insats inom jämställdhetsområdet i skogssektorn i södra Sverige!

Välkommen till en eftermiddag späckad med tankar, idéer och där vi presenterar vårt förslag.

Regionala skogsstrategierna i Småland, Västra Götaland, Halland, Skåne, Blekinge och Östergötland.

14.00 Start program, Jerker Bergdahl, samordnare regionala skogsprogrammen Götaland, Skogsstyrelsen

14.10 Susanne Öberg, jämställdhetsspecialist, Västernorrland

14.30 Peter Nyman, rektor, Naturbruksgymnasiet Svenljunga.

14.45 Lovisa Medin, regionchef, Derome.

15.00 Kristine Wiklund, expert arbetsmarknad och kompetensförsörjning, Gröna arbetsgivare

15.15 Karin Bengtsson, jämställdhetsstrateg, Skogsstyrelsen

15.30 Paus

15.40 Presentation av idé och samarbetet i Götaland, flera presenterar.

15.50 Diskussion / erfarenhetsutbyte / samtal – inspel till hur vi ska göra. Hur har vi gjort? Hur vill vi ha det? Hur kommer vi dit?

16.10 Uppsamling, -hur omsätter vi planerna i handling. Götalands skogsstrategier

16.30 Slut

Om du har frågor, kontakta Magnus Hellgren

Telefon: 0709 84 46 89

E-post: magnus.hellgren@kronoberg.se

Var:
Digitalt
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
05 feb 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss