10- 11 jan 2024 klocka 07.00 - 18.30

Studieresa för nötköttsproducenter

Ko

Funderar du på att bygga, utveckla din nötköttsproduktion eller bara vill få inspiration och träffa andra trevliga lantbrukare? Följ med oss på studieresa!

En resa för dig som är intresserad av nötköttsproduktion, dikor, byggnation, planlösningar och lantbruk. Förutom flera olika studiebesök kommer vi att prata om byggnadslösningar, foder, lönsamhet och det senaste inom nötköttsproduktionen. Maja-Lena Främling, Lantbruksråd i Väst håller i gårdsbesöken och resan.

När: 10-11 januari 2024

Var: Västergötland och Småland

Kostnad: 1490 kr + moms (inkluderar all mat/fika och del i dubbelrum. Enkelrumstillägg 300kr).

Resan är finansierad med medel från Länsstyrelsen i Östergötlands län, Greppa Näringen. Resedeltagaren betalar endast för mat och logi.

Om du har kostpreferenser eller allergi, kontakta Lovisa Granberg.

Program

Avresa onsdag 10 januari

Klockan 7.00 Norrköping

Klockan 7.40 Linköping

Klockan 8.10 Mjölby

Gårdsbesök onsdag 10 januari

Tore Johannesson, Tranås

Dikostall byggt 2018. 80 dikor i liggbås i 2 radigt system, 2 gruppkalvningsboxar och körbart foderbord. Säljer alla tjurkalvar på hösten. Blandrasbesättning men köper in stamboksförda tjurar. Tidig koncentererad vårkalvning. 70 ha åker, 110ha bete och 200 ha skog.

Annbritt och Johan Carlsson, Ekefall

Naturbetesdrift, köper in 14dagars mjölkraskalv, stutar och kvigor. Har naturbetesdrift och djuren slaktas vid 22-23 månader. Har ca 450 djur totalt. Areal ca 300ha varav 120ha naturbete. Stallsystemen är ströbädd till de mindre, glidande ströbädd till mellan gruppen och slutgödning på liggbås.

Jan & Britt Pettersson, Floby

Nybyggt spaltstall 2022, med plats för ca 280 tjurar i helspaltsboxar (köttras). Byggt med självflyt under spalten. Med 2 st foderbord och helautomatisk utfodring med bandfoderfördelare. De första djuren flyttade in hösten 2022. Släppte in tjurarna i slutet på oktober (skulle varit klart i september). Hade djur utackorderade överallt ett tag. Boxdjup 6 meter, ca 13-14 djur per box. Byggt med självflyt under spalt. Med 2 st foderbord och helautomatik utfodring med bandfoderfördelare.

Gårdsbesök torsdag 11 januari

Svante Gustafsson, Bänatorp

Gården har ca 550 djur totalt, varav 230 dikor. Helintegrerad produktion med tjurkalvar till slakt. Svante har byggt om och till i många omgångar. Hösten 2019 stod ett nybyggt stall klart med plats för 80 dikor och 60 ungdjur. De flesta djuren går i liggbåsstall. För några år sedan byggdes ett stall med djupströbädd till dikorna som 2015 byggdes om till liggbås. Gården är KRAV, Svante brukar totalt 450ha varav ca 200ha odlas, resterande areal betas. Ca 130ha av betet är klassat som naturbete.

Ida och Sven Claesson, Öra Ljung

55 dikor och sparar de kalvar som de har egen avsalu för (de slaktar ca 30 djur varje år) resterande kalvar säljs på hösten till vidareuppfödning. Djuren går på djupströbädd och skrapgång, enkla byggnader. EU-ekologisk. Blandras besättning, kraven på dikorna är att de ska vara lättkalvande och bra på att beta. Ida och Sven funderar på hur marknaden för köttet ser ut framöver. På gården finns ett godkänt restaurangkök, livsmedelsgodkända lokaler/kyl/frys och har godkänt för att transportera livsmedel till marknader mm.

Dan Waldemarsson, Habo

Föder upp ca 250 mjölkraskalvar varje år. Mottagningsavdelning med kalvhyddor, ströbädd till de små och liggbås till de större tjurarna. Areal ca 140ha vall och spannmål. I 12-13 år har Dan haft en egen biogasanläggning på gården och nu är han redo att ta nästa steg för att kunna producera gas som kan tankas på gården.

Preliminära tider för hemkomst

17.15 Mjölby

17.45 Linköping

18.30 Norrköping

Frågor?

Maila eller ring: Lovisa Granberg, lovisa.granberg@lansstyrelsen.se, 010-2235490 alternativt Maja-Lena (Malla) Främling, info@lantbruksradivast.se, 070-207 51 67

Loggor
Var:
Västergötland och Småland
Kostnad:
1490 kr + moms (inkluderar all mat/fika och del i dubbelrum. Enkelrumstillägg 300 kr)
Sista anmälningsdag:
28 dec 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 30 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 28 december klockan 23.59.


Så hanterar vi dina personuppgifter

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens nätverksmappsystem och kommer användas för ändamålet att kunna genomföra nätverksträffen och för att veta vilka som ska delta. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att raderas när uppgifterna inte längre behövs. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (b. avtal) dataskyddsförordningen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss