Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

19 okt 2023 klocka 10.00 - 15.00

Förslag till ändrad havsplan för Östersjön

Vindkraftverk i havet

Välkommen till informationsmöte i Linköping den 19 oktober om förslag till ändrad havsplan för Östersjön.

Mellan den 14 september och den 15 december är "Förslag till ändrade havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet" med tillhörande konsekvensbeskrivningar ute på samråd.

Det innebär att förslaget tillgängliggörs så att alla aktörer som vill lämna synpunkter på förslaget har möjlighet att göra det.

Länsstyrelsen Kalmar län arrangerar tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten två informationsmöten som riktar sig till de kommuner, regioner och länsstyrelser som berörs i havsplaneområde Östersjön. Mötena hålls i Kristianstad den 18 oktober ochi Linköping den 19 oktober. Liknande möten arrangeras kring havsplanerna för Bottniska viken och Västerhavet.

Upplägget kommer vara likartat på samtliga orter, med inriktning på hur förslaget till ändrade havsplaner ser ut i respektive geografiskt område. Du deltar på valfritt möte.

Förslagen finns i sin helhet på Havs- och vattenmyndighetens webbplats:

Havs- och vattenmyndighetenLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Program

  • Havsplaneområdet i ett regionalt sammanhang
  • Havsplaneringsprocessen – om uppdraget och förutsättningar för deltagande
  • Varför havsplanering - regional och kommunal tillämpning
  • Presentation av samrådsförslag
  • Hur påverkas olika intressen – konsekvensbedömning
  • Diskussion, frågor och svar om samrådsförslaget
  • Vad händer efter samrådet?

Detaljerat program kommer efter anmälan.

Anmälan

Anmälan sker på Länsstyrelsen Kalmars webbplats.

Anmälan: Förslag till ändrad havsplan för Östersjön, Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

Arrangör

Länsstyrelserna tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten.

Var:
Elite Stora hotellet, Stora Torget 9, Linköping
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
12 okt 2023

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss