Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

17 okt 2023 klocka 08.00 - 15.30

Utbildning om Hedersrelaterat våld och förtryck

Välkommen till en kompetenshöjande dag i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Länsstyrelsen bjuder in till en kompetenshöjande dag i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, en del i uppdraget mäns våld mot kvinnor.

Vi önskar att alla som anmäler sitt deltagande tar del av två förberedande och grundläggande webbkurser. Den första webbkursen handlar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation, det ger en baskunskap som är viktig att ha då du i den andra webbkursen sedan får mer specifik kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.

Webbkurs 1: Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer (webbkursomvald.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbkurs 2 : Om hedersrelaterat våld och förtryck (webbkursheder.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Målgrupp: Dagen riktar sig i första hand till länets yrkesverksamma som i sitt yrke möter de som riskerar att vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Övriga aktörer är välkomna att delta i mån av plats.

Målsättningen är att deltagarna efter konferensen ska ha en grundläggande förståelse kring hur hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck. Vad som kännetecknar hedersrelaterat våld och förtryck. Vetskap om vart man kan vända sig för fördjupande kunskap och rådgivning.

För att anmäla specialkost eller behov av hjälpmedel, hör av dig till Emmelie Watsfeldt på Länsstyrelsen via emmelie.watsfeldt@lansstyrelsen.se senast 10 oktober.

8:00-8:30 Drop-in frukost

8:30-9:30 Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Mer om vad hedersrelaterat våld och förtryck är, vilken roll har Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck och vart hittar du som yrkesverksam mer information och stöd i ditt arbete.

9:30-9:45 PAUS

9:45-12:00 Hoshi Kafashi

Hoshi har mångårig erfarenhet och stor sakkunskap kring hedersrelaterat våld och förtryck. Han har tidigare arbetat på Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck och är grundare till Shanazi hjältar och hjältinnor. Hoshi kommer föreläsa om heder blandat med Case och dialog.

12:00-13:00 LUNCH gemensamt på Konsert & Kongress

13:00-13:30 Kvinnor och flickor i Sverige som kan ha varit utsatta eller riskerar att utsättas för könsstympning

Ulrika Axelsson Jonsson, utredare och projektledare, Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har tagit fram en ny uppskattning av antalet kvinnor och flickor som idag bor i Sverige och som kan ha varit utsatta för kvinnlig könsstympning. Baserat bland annat på antalet utrikesfödda kvinnor och flickor från andra läder där könsstympning förekommer, och hänsyn har även tagits till hur stor förekomsten i de länderna beräknas vara samt andra faktorer.

13:30-13:50 Information om Regionalt Resurscentra hedersrelaterat våld och förtryck Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland har beviljats medel för att vidare inventera länets behov och förutsättningar i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck samt se hur och på vilket sätt ett regionalt resurscentrum skulle kunna stärka upp samverkan i frågan.

13:50-14:15 FIKA

14:15-15:30 Hanna Cinthio

Hanna har lång erfarenhet av strategiskt och praktiskt arbete inom och utom Sverige med frågor rörande kulturella normkonflikter och hedersproblematik. Hanna kommer bland annat prata mer om hur hedersnormer interagerar med andra strukturer vilka kan bidra till att de luckras upp eller förstärks.

Var:
Konsert & Kongress, Linköping
Kostnad:
Deltagande är kostnadsfritt med ett begränsat antal platser. Anmälan är bindande men kan överlåtas. Vi bjuder på fika och lunch.
Sista anmälningsdag:
10 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 2 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 10 oktober klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens nätverksmappsystem och kommer användas för ändamålet att kunna genomföra mötet och för att veta vilka som ska delta. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att raderas när uppgifterna inte längre behövs. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (b. avtal) dataskyddsförordningen.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss