Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

07 dec 2023 klocka 09.00 - 12.00

Goda föräldra-barn relationer

Ritad bild på tre barn. Under bilden är texten alla barn i Östergötland, samverkan för goda och jämlika uppväxtvillkor. 

Välkommen till en digital utbildning om skyddsfaktorn goda föräldra-barn relationer.

Länsstyrelsen bjuder in till en digital boostdag utifrån arbetet med Alla barn i Östergötland – samverkan för goda och jämlika uppväxtvillkor. Denna gång kring skyddsfaktorn goda föräldra-barnrelationer och brottsförebyggande föräldraskapsstöd. Under dagen kommer bland annat det nya materialet Gängsnacket att presenteras.

Länsstyrelsens arbete med Alla barn i Östergötland fokuserar särskilt på tre strategiskt viktiga skyddsfaktorer för främjandet av goda och jämlika uppväxtvillkor för barn:

  • måluppfyllelse i skolan
  • goda föräldrabarnrelationer
  • en meningsfull fritid

Dagen riktar sig i första hand till länets kommuner men andra aktörer är välkomna att delta.

8:45 Deltagarlänken Zoom öppnar – anslut gärna i god tid

9:00 Introduktion
Åsa Hedberg, Länsstyrelsen
Maria H Andersson, MFoF, Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd

09:30 Att vara en viktig vuxen för sårbara barn och unga
Nicolas Lunabba, författare och verksam i föreningen Helamalmö

10:30 PAUS

10:40 Föräldraskapsstöd till utrikesfödda föräldrar – engagera papporna! Exempel från Linköpings kommun
Lilia Lahmar och Iréne Mattsson, Linköpings kommun

11:00 Ungdomar i riskzonen – relation som framgångsfaktor.
Exempel från Norrköping kommun
Kalle Weiselius, Norrköpings kommun

11:20 PAUS

11:30 Gängsnacket - samtal vi behöver ta för en barndom utan brott
Länsstyrelsen samt lokalt exempel från länet.
Länsstyrelserna har tillsammans med Polismyndigheten tagit fram informationsbroschyren ”Gängsnacket”, för att ge information till föräldrar och andra vuxna om hur barn kan bli rekryterade eller lockade in i kriminella gäng.

Broschyren "Gängsnacket" Länk till annan webbplats.

11:55 Summering av dagen

Var:
Digitalt. Länk skickas ut efter sista anmälningsdag
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
01 dec 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 1 december klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens nätverksmappsystem och kommer användas för ändamålet att kunna genomföra mötet och för att veta vilka som ska delta. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att raderas när uppgifterna inte längre behövs. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (b. avtal) dataskyddsförordningen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss