30 aug 2023 klocka 09.00 - 12.00

Hitta vinsten i förlusten - seminarium om restvärme i Östergötland

Den 30 augusti arrangerar Länsstyrelsen i samverkan med Region Östergötland och Cleantech Östergötland ett seminarium med fokus på möjligheterna kring ökat tillvaratagande av restvärme i Östergötland.

Under seminariet presenteras goda exempel samt affärs- och finansieringsmöjligheter för tillvaratagande av restvärme.

Några punkter i programmet är att Energimyndigheten berättar om vad som är aktuellt och Naturvårdsverket presenterar möjligheter att finansiera restvärmeåtgärder genom Klimatklivet. Vidare kommer bland annat Tekniska Verken i Linköping berätta om aktuella samarbeten och möjligheter.

Ett detaljerat program kommer att finnas tillgängligt i augusti, men anmäl dig redan nu.

Efter seminariet bjuder vi på lunch och det kommer att finnas möjlighet att stanna kvar och diskutera potentiella samarbeten eller frågeställningar med bland annat representant från Energimyndigheten.

Meddela eventuella behov av specialkost eller hjälpmedel till susanne.claesson@lansstyrelsen.se

Vid frågor kontakta:

Seminariet genomförs inom ramen för projektet Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan 2.0 (CEGIS) som drivs av Energikontoret, Region Östergötland. Inom ramen för detta driver Länsstyrelsen Östergötland ett delprojekt med fokus på restvärme.

Logotyper för Länsstyrelsen Östergötland, Klimat Klivet, Energikontoret Östergötland, Cleantech Östergötland, Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan och Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Var:
Linköpings slott, Östgötasalen
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
17 aug 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 augusti klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Personuppgifterna kommer att lagras i Länsstyrelsens nätverksmappsystem och kommer användas för ändamålet att kunna genomföra nätverksträffen och för att veta vilka som ska delta. Uppgifterna lagras inom EU/EES och kommer att raderas när uppgifterna inte längre behövs. Länsstyrelsen i Östergötland är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (b. avtal) dataskyddsförordningen.

Kontakt

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss